Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Programové zásady AdMob a AdSense

Časté dotazy ke srážkám z příjmů

Z vašich příjmů mohou být z různých důvodů provedeny srážky. Společnost Google může příjmy upravit, zjistí-li ve vašem účtu neplatnou aktivitu, případně aktivitu, která není v souladu se zásadami společnosti Google.

K úpravě příjmů může společnost Google přistoupit také v případě, že nedokáže vybrat platby od inzerentů, jejichž reklamy se zobrazily ve vašem obsahu. Může jít například o inzerenty, kteří použili ukradené kreditní karty nebo jinak nedostáli svým závazkům. Společnost Google usilovně pracuje na tom, aby těchto případů bylo co nejméně, a snaží se uživatelům, majitelům stránek i inzerentům zajistit bezpečné prostředí.

Rozbalit vše  Sbalit vše

Časté dotazy

Několik odpovědí na případné otázky ohledně srážek, pokud se vyskytnou ve vašem účtu:

Proč byly moje příjmy sníženy?

Vaše příjmy byly sníženy kvůli neplatné aktivitě nebo aktivitě, která nebyla v souladu se zásadami společnosti Google. Společnost Google za účelem odhalení takové aktivity pravidelně přezkoumává účty majitelů stránek. Zjistíme-li ve vašem účtu takovou aktivitu, upravíme vám příjmy a odškodníme inzerenty, kteří za daná kliknutí a zobrazení zaplatili.

Ojediněle se stává, že vaše příjmy snížíme, protože od určitých inzerentů nedokážeme vybrat platby. Může jít například o inzerenty, kteří použili ukradené kreditní karty nebo jinak nedostáli svým závazkům. V takových případech jsme nuceni majitelům stránek, v jejichž obsahu se reklamy těchto inzerentů zobrazily, odečíst související tržby.

Chci se proti srážce odvolat. Je to možné?

Ne, proti srážkám se odvolat nelze. Ujišťujeme vás, že jsme při kontrole návštěvnosti vašeho účtu postupovali s náležitou péčí (due diligence). Jak jsme již uvedli, ke srážce dochází, zjistíme-li ve vašem účtu neplatnou aktivitu či aktivitu, která není v souladu se zásadami společnosti Google. Další možností je situace, kdy inzerenti, kteří ve vašem obsahu zobrazují své reklamy, společnosti Google neuhradili své závazky.

Upozorňujeme, že účty zjištěných podvodných inzerentů budou na neomezenou dobu pozastaveny a zobrazování jejich reklam v síti Google nebude dále povoleno.

Moje konečné příjmy se liší od odhadovaných příjmů. Proč došlo k dodatečnému odpočtu?

Odhadované příjmy, které se zobrazují v účtu, vám poskytují přibližný odhad nedávné aktivity v účtu na základě jeho kumulované návštěvnosti. Naproti tomu konečné příjmy představují veškeré tržby, které vám budou vyplaceny za platná kliknutí a zobrazení (bez tržeb od inzerentů, kteří ve vašem obsahu zobrazili reklamy, ale společnosti Google neuhradili své závazky).

V některých případech může společnost Google zjistit, že aktivita, za kterou vám již bylo zaplaceno, je neplatná nebo není v souladu se zásadami společnosti Google. V takových případech provede společnost Google v účtu úpravu formou srážky. Další informace o odhadovaných a konečných příjmech.

Na jaké časové období se srážka vztahovala?

Časové období, jehož se úprava týkala, nedokážeme určit. V souladu se smluvními podmínkami připisujeme inzerentům kredit za neplatnou návštěvnost v období 60 dní předcházejících datu vystavení faktury. Jakmile ukončíme šetření a začneme s připisováním kreditu, může trvat až 30 dní, než se srážky ve vašem účtu projeví.

Mohu se o této srážce dozvědět více? Které aplikace ji zapříčinily?

Abychom zachovali integritu svého systému detekce neplatné aktivity a zabránili uživatelům v jeho obcházení, nemůžeme vám sdělit podrobnosti o tom, jakou aktivitu jsme ve vašem účtu zaznamenali. Další informace naleznete v nejčastějších dotazech ohledně zásad AdSense.

Jak mohu opakování této situace zabránit?

Doporučujeme majitelům stránek, aby své účty za účelem odhalení možných náznaků neplatné aktivity průběžně sledovali.

Měli byste vědět, odkud návštěvnost ve vašem účtu pochází. Chápeme, že k propagaci aplikací či jiného obsahu potřebujete reklamní kampaně. Stejně důležité je však sledovat, jaký typ návštěvnosti tyto kampaně generují. Abyste ve svém snažení uspěli, doporučujeme ke sledování návštěvnosti aplikací či jiného obsahu využít některý z dostupných analytických nástrojů, například Firebase.

V případě aplikací navíc doporučujeme prostudovat si Pokyny k implementaci AdMob. Mobilní telefony mají omezenou velikost obrazovky, a proto je důležité umístění reklamy pečlivě naplánovat. Majitelé stránek ve službě AdMob by měli být při implementaci reklam obezřetní, aby zajistili spokojenost uživatelů a zamezili náhodným kliknutím.

Společnost Google usilovně pracuje na tom, aby ke srážkám z důvodu podvodu inzerenta při placení docházelo zřídka a aby uživatelům, majitelům stránek i inzerentům zajistila bezpečné prostředí. Účty zjištěných podvodných inzerentů budou na neomezenou dobu pozastaveny a zobrazování jejich reklam v síti Google nebude dále povoleno.

Co mám dělat v případě podezření na neplatnou aktivitu?
Pokud ve svém účtu zaznamenáte jakoukoli podezřelou aktivitu, můžete nás o tom informovat pomocí našeho online formuláře. Ve formuláři uveďte co nejpodrobnější informace. Upozorňujeme, že tyto informace si ponecháme v záznamech. Pokud však u vašeho účtu neshledáme žádný významný problém, nebude možná nutné, abychom vám odpověděli.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka