Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Често задавани въпроси за удръжките от приходите

От приходите Ви могат да се приспадат удръжки по различни причини. Google може да коригира приходите Ви, ако открие невалидна дейност в профила Ви или за дейност, която не е в съответствие с правилата на Google.

Google може да коригира приходите Ви и ако не може да събере плащанията от рекламодателите, чиито реклами са се показвали в съдържанието Ви. Възможно е например тези рекламодатели да са използвали крадени кредитни карти или да не са изплащали задълженията си. Google полага усилия, за да гарантира, че тези случаи са редки с цел поддържане на безопасна екосистема за потребителите, издателите и рекламодателите.

Разгъване на всички  Свиване на всички

Често задавани въпроси

Ето някои отговори на въпроси, които може да имате във връзка с евентуалните удръжки в профила Ви.

Защо се приспадат удръжки от приходите ми?

От приходите Ви са приспаднати удръжки поради невалидна дейност или дейност, която не е била в съответствие с правилата на Google. Google периодично преглежда профилите на издателите за такава дейност. Когато открием такава дейност в профила Ви, коригираме приходите Ви и възстановяваме разходите на рекламодателите, които са заплатили за тези кликвания и импресии.

В редки случаи от приходите Ви се приспадат удръжки, тъй като не сме успели да съберем плащания от определени рекламодатели. Възможно е например тези рекламодатели да са използвали крадени кредитни карти или да не са изплащали задълженията си. Когато това се случи, трябва да удържим съответните приходи от издателите, в чието съдържание са се показвали рекламите им.

Искам да обжалвам удръжката. Мога ли да го направя?

Не, удръжките не могат да бъдат обжалвани. Уверяваме Ви, че при преглеждането на трафика в профила Ви сме подходили с необходимото внимание. Както споменахме, начислява се удръжка, когато открием невалидна дейност в профила Ви, дейност, която не съответства на правилата на Google, или когато рекламодатели, които не изплащат задълженията си към Google, са показвали реклами в съдържанието Ви.

Моля, имайте предвид, че профилите на измамническите рекламодатели, които засечем, се спират за неопределен период от време и повече нямат право да показват реклами в мрежата на Google.

Забелязах, че финализираните ми приходи са различни от прогнозните. Защо ми се начислява допълнителна удръжка?

Прогнозните приходи, които виждате в профила си, дават точна прогнозна стойност за скорошната дейност в профила Ви при натрупване на трафик в него. Финализираните приходи, от друга страна, включват всички приходи, които ще Ви се изплатят за потвърдени кликвания и импресии, минус приходите от рекламодатели, които не изплащат задълженията си към Google и чиито реклами са се показвали в съдържанието Ви.

Понякога Google може да установи, че дейност, за която вече Ви е платено, е невалидна или не съответства на правилата на Google. В такива случаи Google нанася корекция в профила под формата на удръжка. Разберете повече за прогнозните спрямо финализираните приходи.

Какъв е бил периодът от време за тази удръжка?

Не можем да предоставим периода от време, за който е извършена корекцията. Имайте предвид, че съгласно Общите ни условия кредитираме рекламодателите за невалидния трафик, натрупан 60 дни преди датата на фактурата. Когато приключим разследването си и започнем да обработваме кредита, може да отнеме до 30 дни, преди удръжките да се покажат в профила Ви.

Мога ли да получа повече подробности за удръжката? Кои приложения са я причинили?

За да поддържаме целостта на системата си за установяване на невалидна дейност и за да предотвратим заобикалянето й от страна на потребителите, не сме в състояние да предоставим подробности за това каква дейност сме забелязали в профила Ви. Предлагаме Ви да прегледате често задаваните въпроси за правилата на AdSense, за да научите повече.

Как мога да предотвратя повторното възникване на този проблем?

Насърчаваме издателите постоянно да наблюдават профилите си за евентуални признаци на невалидна и дейност.

За Вас е важно да знаете откъде идва трафикът Ви. Разбираме необходимостта от рекламни кампании за популяризиране на приложенията Ви или на друго съдържание, но също толкова важно е да наблюдавате какъв тип трафик се генерира от тези популяризации. За да го правите успешно, Ви препоръчваме да наблюдавате трафика към приложенията си или към друго съдържание посредством инструмент за анализ, като например Firebase.

В допълнение, за приложенията препоръчваме да прегледате и насоките за внедряване на AdMob. Екраните на мобилните телефони са с ограничени размери, което означава, че е особено важно да планирате внимателно разполагането на рекламите си. Те трябва да бъдат внимателно внедрявани от издателите в AdMob, за да се осигури добра практическа работа на потребителите и да се избягват случайни кликвания.

Моля, имайте предвид, че Google полага усилия, за да гарантира, че случаите на приспадане на удръжки поради измама при плащане от рекламодатели са редки с цел поддържане на безопасна екосистема за потребителите, издателите и рекламодателите. Засечените профили на измамнически рекламодатели се спират за неопределен период от време и повече нямат право да показват реклами в мрежата на Google.

Какво да направя, ако подозирам наличието на невалидна дейност?
Ако забележите подозрителна активност в профила си, можете да ни уведомите с помощта на онлайн формуляра ни. Моля, споделете възможно най-подробна информация чрез формуляра. Имайте предвид, че ще съхраним тази информация документацията си, но е възможно да не Ви отговорим, освен ако не установим значителен проблем с профила Ви.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню