Campagnes

Prognoseresultaten interpreteren

Nadat een prognose is uitgevoerd, worden de prognoseresultaten weergegeven. De resultaten worden gepresenteerd als een beknopt overzicht van de te verwachten beschikbaarheid van klikken of vertoningen. U kunt in één oogopslag zien wat de kans is dat een campagne het doel zal bereiken en ook of de campagne van invloed zal zijn op andere campagnes.

Voorbeeld van een prognose:

De beschikbaarheid van klikken of vertoningen heeft invloed op de kans van een campagne om het doel te bereiken. Als AdMob een prognose berekent, worden de verwachte klikken en vertoningen verdeeld over de volgende drie categorieën: Beschikbaar, Concurrentie of Niet beschikbaar.


Beschikbaar

Dit cijfer geeft het aantal of percentage klikken of vertoningen aan dat overeenkomt met de targetingcriteria van de campagne en dat naar verwachting niet zal worden toegewezen aan andere campagnes van welke prioriteit dan ook. Dit zijn de klikken of vertoningen die beschikbaar zijn om het doel van de campagne te bereiken.

Concurrentie

Klikken of vertoningen die kunnen worden weergegeven in deze campagne, maar die op dit moment zijn gereserveerd voor andere campagnes. Het feit dat deze klikken en vertoningen ook kunnen worden gebruikt door andere campagnes, betekent dat ze mogelijk niet bijdragen aan deze campagne en het doel daardoor niet wordt gehaald.

Niet beschikbaar

Klikken of vertoningen die waarschijnlijk niet beschikbaar zijn voor deze campagne omdat ze naar verwachting worden weergegeven in andere campagnes.
Prognoses zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Alle prognoses zijn speculatief en gebaseerd op aannames en toekomstige gebeurtenissen. De kans is aanwezig dat de aannames geheel of deels onjuist zijn en dat de gebeurtenissen zich niet voordoen.

Concurrerende campagnes

Voor meer informatie over uw prognoseresultaten bekijkt u de lijst met campagnes die concurreren om dezelfde klikken of vertoningen als de huidige prognose. Als u de instellingen van een campagne heeft gewijzigd, is het verstandig om de prognoses voor concurrerende campagnes opnieuw uit te voeren. Zo kunt u controleren of de wijzigingen geen invloed hebben op de prognoses.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen