Kampaně

Interpretace výsledků prognózy

Výsledky se zobrazí po spuštění prognózy. Můžete na ně nahlížet jako na přehledný souhrn kliknutí nebo zobrazení, které kampaň může získat. Je to rychlá vizuální reprezentace, která říká, zda kampaň může splnit požadovaný cíl, zda bude mít vliv na ostatní kampaně a případně jaký.

Ukázková prognóza:

Na pravděpodobnost, že kampaň splní svůj cíl, má vliv dostupnost kliknutí nebo zobrazení. Když služba AdMob provádí výpočet prognózy, jsou odhadovaná kliknutí a zobrazení rozdělena do tří kategorií: dostupná, konkurenčnínedostupná.


Dostupná

Počet nebo procento kliknutí nebo zobrazení odpovídajících kritériím cílení kampaně, u nichž není očekáváno, že by byla přiřazena jiným kampaním s libovolnou prioritou. Jsou k dispozici pro dosažení cíle kampaně.

Konkurenční

Kliknutí nebo zobrazení, která by mohla být pro tuto kampaň k dispozici, ale jsou v současné době vyhrazena jiným kampaním. Kampaň o tato kliknutí nebo zobrazení soutěží s ostatními kampaněmi, proto je tato kampaň nemusí získat a cíl kampaně nemusí být kvůli tomu dosažen.

Nedostupná

Kliknutí nebo zobrazení, která pro tuto kampaň nebudou k dispozici, protože v tuto chvíli se očekává, že je získají ostatní kampaně.
Je důležité si uvědomit, že prognózy jsou čistě pro vaši informaci, abyste si udělali odhad. Jsou spekulativní a vycházejí z určitých předpokladů a budoucích událostí, přičemž ve skutečnosti pak některé předpoklady nemusí být splněny a některé události nemusí nastat.

Konkurenční kampaně

Chcete-li výsledkům prognózy lépe porozumět, prostudujte seznam kampaní soutěžících o stejná kliknutí nebo zobrazení jako aktuální prognóza. Když provedete v nastavení kampaně změny, může být na místě znovu spustit prognózu také v konkurenčních kampaních a podívat se, jaký dopad na ně změny v upravené kampani budou mít.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory