Kampanie

Najczęstsze pytania o prognozy celów

Symulacje serwera reklam w AdMob są bardzo szczegółowe, dlatego czasami możesz uzyskiwać zaskakujące wyniki. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na niektóre z najczęstszych pytań o prognozowanie.

Jak przygotowywane są prognozy celów kampanii?

Do prognozowania celów kampanii AdMob wykorzystuje się próbkę wyświetleń w Twojej sieci z ostatnich 30 dni jako podstawę do modelowania przyszłych wzorców natężenia ruchu. Podczas symulacji potencjalna kampania objęta prognozowaniem jest zestawiana z trwającymi lub zaplanowanymi kampaniami, by na podstawie 30-dniowej próbki oszacować, ile będzie dostępnych kliknięć lub wyświetleń.

Gdy generujesz prognozę, AdMob:

 1. Sprawdza bieżący stan sieci.

 2. Przeprowadza symulację kampanii objętej prognozowaniem:
  • AdMob w ramach symulacji najpierw nadaje tej kampanii priorytet niższy od innych kampanii w sieci. Dzięki temu kampania objęta prognozą nie może „podkradać” wyświetleń innym kampaniom.
  • Następnie AdMob wykonuje drugą prognozę przy zastosowaniu nominalnego priorytetu badanej kampanii.
 3. Analizuje wyniki symulacji, by uzyskać szacunkową prognozę.

 

Które kampanie są brane pod uwagę przy symulacji?

Uwzględniane są wszystkie aktywne kampanie. Po uruchomieniu symulacji ignorowane są kampanie wstrzymane, usunięte i zakończone.

 

Jak zwiększyć liczbę dostępnych kliknięć lub wyświetleń?

Można spróbować zwiększyć liczbę kliknięć lub wyświetleń dostępnych dla kampanii, zmieniając ustawienia jej kierowania. Na przykład:

 • Obejmij kierowaniem więcej jednostek reklamowych.
 • Zmień niektóre ograniczenia kierowania, np. dodaj więcej krajów do kierowania na lokalizacje geograficzne lub więcej urządzeń.
 • Zmodyfikuj kierowanie konkurujących kampanii. Może to zmienić wyniki tych kampanii, dlatego przed zapisaniem zmian ponownie wygeneruj prognozę dla tych kampanii, by upewnić się, że nadal osiągają wyznaczone cele.
 

Dlaczego dwie kampanie o identycznych ustawieniach kierowania, ale z różnymi celami, mają odmienne prognozy?

Nawet jeśli dwie kampanie mają takie same ustawienia kierowania, prognozowane dla nich wartości w polach Dostępne, Konkurujące i Nieodstępne mogą się różnić. Jest to głównie spowodowane nadwyżkami i niedoborami wyświetleń i kliknięć, które powstają na skutek obniżenia priorytetu kampanii na pierwszym etapie symulacji (zobacz sekcję Jak przygotowywane są prognozy celów kampanii?). Gdy to nastąpi, inne kampanie mogą „przejmować” wyświetlenia i kliknięcia, które normalnie przypadłyby w udziale kampanii objętej prognozą, pozostawiając zarazem niewykorzystane inne wyświetlenia i kliknięcia.

 

Czy prognoza obejmująca szeroki zakres dat będzie zbliżona do sumy wielu mniejszych prognoz obejmujących łącznie ten sam okres?

Załóżmy, że:

 1. Generujesz prognozę obejmującą okres 1–14 kwietnia.

 2. Następnie generujesz 14 prognoz – po jednej na każdy dzień okresu 1–14 kwietnia – i sumujesz ich wyniki.

Otrzymane liczby mogą być zbliżone, ale nie będą identyczne na przykład z powodu ograniczenia liczby wyświetleń. Na przykład:

 1. Kampania ma limit wyświetleń na użytkownika wynoszący jedno wyświetlenie na 14 dni.

 2. W ramach sesji użytkownika występuje wiele wyświetleń w każdym z tych 14 dni.

 3. Prognoza 14-dniowa przypisze tej sesji tylko jedno wyświetlenie, a przecież każda z prognoz jednodniowych też może zarejestrować po jednym wyświetleniu.

 

Czy przy prognozowaniu uwzględnia się ograniczenie liczby wyświetleń?

Tak, ograniczenie liczby wyświetleń jest uwzględniane. Jednak AdMob korzysta z próbki 30-dniowej, więc miesięczne limity wyświetleń na użytkownika nie są odzwierciedlane w danych próbki. Dlatego w przypadku miesięcznych limitów wyświetleń na użytkownika prognozowanie może zawyżać szacowaną dostępność.

 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?