Kampanjat

Tavoitteen ennusteen usein kysytyt kysymykset (UKK)

AdMobin mainospalvelinsimulaatio on monivivahteinen, joten saatat joskus nähdä tuloksissa yllättäviä lukuja. Alla on vastauksia joihinkin ennusteita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.

Miten kampanjan tavoitteen ennusteet toimivat?

AdMob-kampanjan tavoitteen ennusteiden lähtökohtana on näyte verkostosi 30 viime päivän ajan impressiotoiminnasta. Liikenteen tulevaa kehitystä mallinnetaan sen perusteella. Ennustesimulaatio vertailee mahdollista kampanjaa, jolle ennuste laaditaan, ja muita käynnissä olevia tai ajoitettuja kampanjoita. Tulevat käytettävissä olevat klikkaukset tai impressiot arvioidaan 30 päivän näytteen avulla.

AdMob suorittaa ennusteen laatimisen aikana seuraavat toimet:

 1. verkoston nykyisen tilan tarkistus

 2. simulaatio kampanjalle, jolle ennuste laaditaan.
  • AdMob asettaa simulaation aikana kyseisen kampanjan prioriteetin ensin verkoston muita kampanjoita alhaisemmaksi. Kampanjan tärkeysjärjestystä manipuloidaan tällä tavoin, jotta kampanja ei voi viedä impressioita muilta kampanjoilta.
  • AdMob laatii sen jälkeen toisen ennusteen, jossa käytetään kampanjalle määritettyä tärkeysjärjestystä.
 3. simulaatiotulosten analysointi ja ennusteen laatiminen.

Mitkä kampanjat huomioidaan ennustesimulaatiossa?

Simulaatiossa käytetään kaikkia aktiivisia kampanjoita. Keskeytettyjä, poistettuja tai päättyneitä kampanjoita ei huomioida.

Miten voin lisätä käytettävissä olevia klikkauksia tai impressioita?

Voit lisätä kampanjan käytettävissä olevia klikkauksia tai impressioita muuttamalla kampanjan kohdistusasetuksia. Esimerkkejä:

 • Kohdista useampiin mainosyksiköihin.
 • Muuta kohdistusten rajoituksia. Voit esimerkiksi lisätä aluekohdistukseen uusia maita tai lisätä laitteita.
 • Muuta kilpailevien kampanjoiden kohdistusta. Tämä saattaa vaikuttaa kilpaileviin kampanjoihin, joten sinun kannattaa tarkistaa, että ne saavuttavat tavoitteensa. Laadi kampanjoille uudet ennusteet, ennen kuin tallennat muutokset.

Miksi kahdella kampanjalla, joilla on sama kohdistus, mutta erilaiset tavoitteet, on erilaiset ennusteluvut?

Vaikka kahdella kampanjalla on sama kohdistus, niiden Käytettävissä-, Kilpailevat- ja Ei käytettävissä ‑luokissa voi näkyä erilaisia lukuja. Tämä johtuu valtaosin siitä, että kampanjan prioriteettia alennetaan ennustesimulaation ensimmäisessä vaiheessa, mistä aiheutuu impressioiden ja klikkausten yli- ja alijäämiä (katso Miten kampanjan tavoitteen ennusteet toimivat?). Muut kampanjat voivat tällöin käyttää sellaisia impressioita ja klikkauksia, jotka muutoin olisivat olleet sen kampanjan käytettävissä, jota ennuste koskee. Muita impressioita ja klikkauksia jää tämän vuoksi käyttämättä.

Jos samalle ajanjaksolle laaditaan yksi yhtäjaksoinen ennuste ja useita erillisiä ennusteita, joiden tulokset lasketaan yhteen, tuleeko tulosten vastata toisiaan?

Esimerkki:

 1. Laadit ennusteen ajanjaksolle 1.–14. huhtikuuta.

 2. Laadit seuraavaksi 14 erillistä ennustetta eli yhden kullekin päivälle 1.–14. huhtikuuta välisenä aikana ja lasket niiden ennusteissa näkyvät luvut yhteen.

Vaikka luvut voivat olla lähellä toisiaan, ne eivät välttämättä ole täsmälleen samoja esimerkiksi näyttötiheyden rajoitustoiminnon takia. Esimerkki:

 1. Kampanjan näyttötiheydeksi on määrätty yksi impressio 14 päivässä.

 2. Käyttäjän istunnossa on useita impressioita kunkin 14 päivän aikana.

 3. Koko 14 päivän ajanjaksolle laadittu ennuste laskee istunnolle vain yhden impression, mutta kukin päiväkohtainen ennuste voi laskea sille yhden impression.

Otetaanko näyttötiheyden rajoitus huomioon ennusteissa?

Otetaan. Muista kuitenkin, että AdMobin näyte on 30 viime päivän ajalta, joten kuukausittaiset näyttötiheyden rajoitukset eivät sisälly siihen. Ennuste voi tämän vuoksi arvioida käytettävyyden todellista suuremmaksi, jos käytät kuukausittaisia näyttötiheyden rajoituksia.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun