Kampagner

Ofte stillede spørgsmål om målprognoser

Pga. detaljerne i AdMobs simulering af annonceserveren kan du få nogle uventede tal at se. Nedenfor finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om udarbejdelse af prognoser.

Hvordan fungerer prognoser for kampagnemål?

AdMobs prognoser for kampagnemål bruger et udsnit af dit netværks eksponeringsaktivitet for de seneste 30 dage som udgangspunkt for modellering af fremtidige trafikmønstre. Prognosesimuleringen sætter den prospektive kampagne, som du kører en prognose for, op mod kampagner, der allerede kører eller er planlagt, idet udsnittet for de 30 dage angiver det antal klik eller eksponeringer, der forventes at være tilgængelige.

Når der køres en prognose, gør AdMob følgende:

 1. Ser på netværkets eksisterende status.

 2. Kører en simulering for den kampagne, der udarbejdes en prognose for:
  • Som del af simuleringen placerer AdMob først kampagnen på et lavere prioritetsniveau end de andre kampagner i netværket. Denne kunstigt lavere prioritet betyder, at prognosekampagnen ikke kan "stjæle" eksponeringer fra andre kampagner.
  • Derefter kører AdMob endnu en prognose med prognosekampagnen på dens givne prioritet.
 3. Analyserer simuleringsresultaterne for at få prognosens estimat.

Hvilke kampagner tager prognosesimuleringen i betragtning?

Alle aktive kampagner benyttes. Kampagner, som er sat på pause, slettet eller afsluttet, ignoreres, når simuleringen køres.

Hvordan kan jeg øge antallet af tilgængelige klik eller eksponeringer?

Du kan muligvis gøre flere klik eller eksponeringer tilgængelige for en kampagne ved at ændre kampagnens målretningsindstillinger. For eksempel:

 • Målrette mod flere annonceenheder.
 • Ændre nogle af målretningsbegrænsningerne, f.eks. føje lande til målretning efter sted eller tilføje flere enheder.
 • Ændre målretningen for konkurrerende kampagner. Dette kan potentielt påvirke de pågældende kampagner, så det kan være en god idé at køre prognosen for disse kampagner igen, inden du gemmer nogen ændringer. Derved kan du sikre dig, at de stadig opfylder deres mål.

Hvorfor har to kampagner med samme målretning, men forskellige mål, forskellige prognosetal?

Selvom to kampagner har den samme målretning, kan tallene for Tilgængelige, Konkurrerende og Ikke tilgængelige være forskellige. Dette skyldes primært de overskydende og manglende eksponeringer og klik, som kan tilbageføres til sænkningen af prioriteten for en kampagne i det første trin af prognosesimuleringen (se Hvordan fungerer prognoser for kampagnemål?). Når dette sker, kan andre kampagner sætte sig på de eksponeringer og klik, som ellers ville være gået til prognosekampagnen, og andre eksponeringer og klik forbliver dermed ubrugte.

Bør en prognose for et bredt datointerval være tæt på summen af flere mindre prognoser, der omfatter de samme datoer?

Lad os antage, at du:

 1. Kører en prognose fra 1.-14. april.

 2. Derefter kører 14 prognoser – én for hver dag fra 1.-14. april – og lægger prognosetallene sammen.

Mens tallene kan være nogenlunde ens, matcher de ikke nødvendigvis fuldstændigt pga. faktorer som f.eks. frekvensbegrænsning. For eksempel:

 1. En kampagne har en frekvensgrænse på én eksponering hver 14. dag.

 2. En brugersession har flere eksponeringer på hver af disse 14 dage.

 3. Prognosen for 14 dage tildeler kun én eksponering i sessionen, men der tildeles muligvis en eksponering i hver af prognoserne for 1 dag.

Tages frekvensbegrænsning med i betragtning ved udarbejdelse af prognoser?

Ja, frekvensbegrænsning tages med i betragtning. Men fordi AdMob bruger et udsnit for 30 dage, indgår månedlige frekvensgrænser ikke i dataudsnittet. Som resultat heraf kan udarbejdelsen af prognoser forudsige en overdrevet tilgængelighed i tilfælde med månedlige frekvensgrænser.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet