Kampaně

Časté dotazy k prognózám splnění cílů

Vzhledem k nuancím, s nimiž služba AdMob simuluje reklamní server, se můžete setkat i s čísly, jaká neočekáváte. Níže nabízíme odpovědi na některé z nejčastějších dotazů o prognózách.

Jak fungují prognózy splnění cílů kampaní?

Prognózy splnění cílů kampaní AdMob používají vzorek síťových zobrazení za 30 posledních dnů jako základ k modelování vzorů budoucí návštěvnosti. Prognostická simulace porovná budoucí kampaň, které se předpověď týká, s již spuštěnými i naplánovanými kampaněmi. Třicetidenní vzorek použije jako očekávaný počet kliknutí nebo zobrazení, která budou k dispozici.

Když spustíte prognózu, služba AdMob:

 1. Vyhodnotí stávající stav sítě.

 2. Spustí simulaci pro kampaň, které se prognóza týká:
  • V rámci simulace přidělí nejprve služba AdMob kampani prioritu nižší než ostatním kampaním v síti. Díky této uměle snížené prioritě není kampaň, které se prognóza týká, schopna „krást“ zobrazení ostatním kampaním.
  • V následujícím kroku provede AdMob další prognózu, při které již má kampaň původně nastavenou prioritu.
 3. Analyzuje výsledky simulace a získá prognostický odhad.

Které kampaně jsou při prognostické simulaci brány v úvahu?

V úvahu jsou brány veškeré aktivní kampaně. Pozastavené, smazané nebo ukončené kampaně jsou při simulaci ignorovány.

Jak mohu zvýšit počet dostupných kliknutí nebo zobrazení?

Počet kliknutí nebo zobrazení, která má kampaň k dispozici, se vám může podařit zvýšit provedením změn v nastavení cílení. Příklad:

 • Cilte na víc reklamních jednotek.
 • Proveďte změny v některých omezeních cílení. Přidejte například země (když cílíte na geografické oblasti) nebo další zařízení.
 • Upravte cílení konkurenčních kampaní. Tato změna jejich nastavení může mít samozřejmě na tyto kampaně dopad, proto v nich před uložením změn také spusťte prognózy, abyste se ujistili, zda budou své cíle stále plnit.

Proč mají dvě kampaně se stejným cílením, ale různými cíli, odlišné výsledky prognóz?

Počty dostupných, konkurenčních a nedostupných kliknutí nebo zobrazení se mohou lišit, i když mají dvě kampaně stejná cílení. Je to převážně důsledek přebytku nebo nedostatku kliknutí a zobrazení způsobený snížením priority kampaně v prvním kroku prognostické simulace (viz článek Jak fungují prognózy splnění cílů kampaní?). Když k tomu dojde, mohou ostatní kampaně získat kliknutí a zobrazení, která by jinak připadla kampani, jíž se prognóza týká, a další kliknutí a zobrazení zůstanou nevyužita.

Měly by se výsledky prognózy za jedno dlouhé období blížit součtu výsledků většího počtu kratších prognóz pokrývajících totéž období?

Řekněme, že:

 1. Provedete prognózu na období 1. až 14. dubna.

 2. Poté provedete 14 předpovědí, každou na 1 den v období od 1. do 14. dubna, a výsledky sečtete.

Výsledky mohou být podobné – nebudou ale úplně stejné. Je to projev faktorů, jako je například omezení frekvence. Příklad:

 1. Kampaň má limit frekvence jedno zobrazení na každých 14 dnů.

 2. Návštěva uživatele se projeví několika zobrazeními během každého dne z oněch 14 dnů.

 3. Čtrnáctidenní prognóza započítá návštěvě pouze jedno zobrazení, zatímco každá z jednodenních prognóz započítá rovněž jedno zobrazení.

Jsou při prognóze brány v úvahu limity frekvence?

Ano, omezení frekvence se bere v úvahu. Služba AdMob nicméně používá třicetidenní vzorek, takže měsíční limity frekvence data vzorku nepodchytí. Proto v případech měsíčního limitu frekvence může prognóza předpovědět dostupnost vyšší, než je pak skutečnost.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory