Chính sách

Tôi cần được giải thích rõ ràng về chính sách mà ứng dụng của tôi vi phạm. Tôi nên làm gì?

Trong Trung tâm chính sách về tài khoản AdMob của bạn, bạn có thể tìm hiểu thêm về các chính sách mà bạn vi phạm bằng cách nhấp vào từng tên chính sách. Điều này sẽ giúp bạn có thêm thông tin về cách xác định và khắc phục nguyên nhân vi phạm. 

Bạn cũng có thể tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp này hoặc truy cập vào Diễn đàn trợ giúp để tìm hiểu rõ hơn về các chính sách của chúng tôi. Nếu bạn muốn được giải thích rõ hơn hoặc xem ví dụ về các chính sách của chúng tôi, vui lòng truy cập vào các tài nguyên trực tuyến sau:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?