Chính sách

Nếu tôi không thể hoàn thành thay đổi đúng hạn thì sao

Nếu bạn không thể hoàn thành các thay đổi và chúng tôi vẫn thấy có vi phạm thì việc phân phát quảng cáo đến ứng dụng của bạn có thể bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, cho dù việc phân phát quảng cáo có thể bị vô hiệu hóa, bạn có thể tiếp tục cập nhật ứng dụng của mình và liên hệ với chúng tôi để được xem xét lại sau khi các thay đổi của bạn hoàn tất.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?