Правила

Ами ако не успея да извърша промените своевременно?

Ако не успеете да направите промените и все още има нарушения, показването на реклами в приложението Ви може да бъде деактивирано. Дори това да стане обаче, може да продължите да актуализирате приложението си и да се свържете с нас за преразглеждането му, след като завършите промените.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?