Kampanie

Edytowanie konwersji

W AdMob nie można już tworzyć konwersji. W tabeli Konwersje nadal będziemy wyświetlać listę (tylko do odczytu) konwersji utworzonych w AdMob i Google Ads. 

W przyszłości należy tworzyć wszystkie konwersje w Google Ads i śledzić je w pakiecie Firebase SDK. Jeśli konfigurujesz śledzenie konwersji w Google Ads po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcją śledzenia konwersji za pomocą Firebase.

 

Aby edytować istniejącą konwersję:

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Kampanie.
 3. Kliknij kartę Konwersja.
 4. Kliknij nazwę konwersji, którą chcesz edytować.
 5. Wprowadź odpowiednie zmiany w polach konwersji.
  Edytując konwersję, nie możesz zmieniać jej stanu ani typu. Możesz to zrobić w kolumnie Stan w tabeli Konwersje.
 6. Kliknij Zapisz.
 7. W razie potrzeby dodaj do aplikacji zaktualizowany fragment kodu, wykonując instrukcje widoczne na ekranie.
  Jeśli zmienisz wartość konwersji, musisz zaktualizować aplikację.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?