Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Hướng dẫn về quảng cáo biểu ngữ: 300x250

Quảng cáo 300x250 là hình chữ nhật trung bình IAB có sẵn cho cả điện thoại và máy tính bảng. Mặc dù tất cả các chính sách AdMob/AdSense và thông tin về hướng dẫn về quảng cáo biểu ngữ vẫn được áp dụng, chúng tôi muốn chia sẻ hướng dẫn cụ thể về kích thước quảng cáo này do hình dạng và kích thước độc đáo của nó. Để biết thêm thông tin về quảng cáo biểu ngữ, hãy truy cập trang web của Nhà phát triển Google.

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một số nguyên tắc và các phương pháp hay nhất về triển khai. Các ví dụ sẽ giúp làm rõ một số phương pháp triển khai quảng cáo 300x250 thường được sử dụng nhất và xem những phương pháp triển khai đó có tuân thủ các chính sách của chúng tôi trong việc cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hay không.

Mặc dù một số phương pháp triển khai bên dưới mà chúng tôi khuyên không nên sử dụng có thể không vi phạm chính sách của chúng tôi một cách cụ thể, nhưng chúng tôi có thể vẫn thực hiện hành động thích hợp đối với mọi hoạt động không hợp lệ mà những phương pháp triển khai đó có thể gây ra. Không tuân theo những nguyên tắc này có thể dẫn đến hoạt động không hợp lệ và/hoặc có thể dẫn việc Google sẽ vô hiệu việc phân phát quảng cáo đến ứng dụng của bạn. Vui lòng truy cập Trung tâm tài nguyên chất lượng lưu lượng truy cập quảng cáo của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Không được khuyến khích

Quảng cáo bắt chước nội dung ứng dụng (vi phạm chính sách)

Quảng cáo không nên bắt chước nội dung ứng dụng. Quảng cáo phải được phân biệt rõ ràng với nội dung ứng dụng Ví dụ: trong thư viện, quảng cáo phải được mô tả rõ ràng rằng quảng cáo không phải là hình ảnh nổi bật trong thư viện.

Quảng cáo chồng lấp nội dung ứng dụng (vi phạm chính sách)

Quảng cáo không nên nổi hoặc che khuất nội dung ứng dụng. Điều này bao gồm việc đặt quảng cáo trên nền che khuất nội dung ứng dụng. Quảng cáo không nên bất ngờ xuất hiện và che khuất nội dung ứng dụng.

Quảng cáo trên màn hình không có nội dung (vi phạm chính sách)

Quảng cáo không được đặt trên màn hình "cuối cùng". Ngoài ra, phải có cách để thoát khỏi màn hình mà không nhấp vào quảng cáo (ví dụ: nút 'quay lại' hoặc 'menu'). Nếu không, người dùng nên được thông báo rằng nút trang chủ sẽ thoát ứng dụng.

Nhấp để xem ví dụ

Ví dụ về quảng cáo xen kẽ 300x250.

Quảng cáo bên cạnh các yếu tố tương tác

Việc đặt quảng cáo gần sát với các yếu tố khác trong ứng dụng là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra nhấp chuột không cố ý. Để tránh nhấp chuột không cố ý, bạn không nên đặt quảng cáo biểu ngữ ngay cạnh nội dung ứng dụng và các yếu tố tương tác, điều này bao gồm (nhưng không giới hạn:

  • Các nút điều hướng, chẳng hạn như nút "tiếp theo".
  • Nội dung tương tác, chẳng hạn như hộp trò chuyện văn bản hoặc hình ảnh trong một thư viện hình ảnh.
  • Trên màn hình chơi trò chơi, nơi người dùng tương tác liên tục với ứng dụng.
  • Nút "đóng" hoặc yếu tố nào đó tương đương trên màn hình xác nhận thoát của ứng dụng.
Nhấp để xem ví dụ

Ví dụ về quảng cáo xen kẽ 300x250.

Phương pháp loại bỏ hoặc đóng tùy chỉnh

Phương pháp loại bỏ hoặc đóng tùy chỉnh bao gồm nhưng không giới hạn đối với nút X tùy chỉnh, nút đóng tùy chỉnh hoặc văn bản cho biết người dùng phải nhấp vào nút để đóng quảng cáo. Các nút hoặc văn bản này không được chồng lấp hoặc gần quảng cáo vì các vị trí này có thể gây ra khả năng nhấp chuột không cố ý cao.

Nhấp để xem ví dụ

Nút đóng chồng chéo

Ví dụ về quảng cáo xen kẽ 300x250.                   Ví dụ về quảng cáo xen kẽ 300x250.

Các phương pháp hay nhất và triển khai khác

Màn hình hoàn thành cấp hoặc tạm dừng

Việc đặt quảng cáo 300x250 trên màn hình hoàn thành cấp hoặc tạm dừng có thể mang tính tuân thủ miễn là bạn chú ý rằng người dùng không được khuyến khích hoặc bị lừa nhấp vào quảng cáo để tiếp tục sử dụng ứng dụng. Quảng cáo cũng nên phân biệt với các yếu tố tương tác khác trên màn hình.

Trình bày quảng cáo rõ ràng

Quảng cáo nên phân biệt với nội dung ứng dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên gắn nhãn, đặt vị trí hoặc trình bày quảng cáo theo cách cho phép người dùng biết quảng cáo được tài trợ chứ không phải là một phần của nội dung ứng dụng. Tuy nhiên, không gắn nhãn quảng cáo bằng bất kỳ tin nhắn nào khuyến khích người dùng nhấp vào hoặc xem quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11757415479976887215
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true