Ilmoitus

Katso personoituja optimointivinkkejä, selvitä tilisi kunto ja määritä valmistuminen parannetulla Oma AdMob ‑sivulla.

AdMob- ja AdSense-ohjelmakäytännöt

Bannerimainosten ohjeet: 300 x 250

300 x 250 -kokoinen mainos on IAB:n keskikokoinen suorakaide, joka on saatavilla sekä puhelimiin että tabletteihin. Kaikki AdMob/AdSense-käytännöt ja bannerimainosten ohjeet koskevat myös tätä mainoskokoa, mutta haluamme lisäksi antaa tarkempia ohjeita tämän kooltaan ja muodoltaan erityisen mainoskoon käyttöön. Lisätietoja bannerimainoksista on Google Developers -sivustolla.

Seuraavassa on bannerimainosten käyttöönottoon liittyviä ohjeita ja parhaita käytäntöjä. Esimerkeissä esitellään joitakin yleisimpiä 300 x 250 -kokoisten mainosten käyttöönottotapoja ja kerrotaan niiden käytäntöjenmukaisuudesta sekä niiden tarjoaman käyttökokemuksen laadusta.

Vaikka jotkin vältettävistä käyttöönottotavoista eivät suoranaisesti riko käytäntöjämme, saatamme silti puuttua niiden aiheuttamaan kelpaamattomaan toimintaan. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kelpaamattomaan toimintaan, jolloin Google voi estää mainosten näyttämisen sovelluksessasi. Lisätietoja on Mainosliikenteen laatusivustolla.

Vältettävät käyttöönottotavat

Sovelluksen sisältöä jäljittelevä mainos (käytännön vastainen)

Mainokset eivät saa jäljitellä sovelluksen sisältöä. Niiden tulee olla selvästi tunnistettavissa erillisiksi sovelluksen sisällöstä. Esimerkiksi gallerioissa mainokset on rajattava selkeästi siten, ettei niiden luulla olevan osa gallerian sisältöä.

Sovelluksen sisällön päällä oleva mainos (käytännön vastainen)

Mainokset eivät saa sijaita tai kellua sovelluksen sisällön päällä. Mainos ei myöskään saa sijaita sovelluksen sisältöä peittävän taustan päällä. Mainokset eivät saa tulla yllättäen näkyviin peittämään sovelluksen sisältöä.

Mainokset näkymissä, joissa ei ole sisältöä (käytännön vastainen)

Mainoksia ei tule sijoittaa näkymään, josta ei pääse eteenpäin. Näkymästä pitää päästä poistumaan muullakin tavalla kuin mainosta klikkaamalla (esimerkiksi takaisin- tai valikkopainikkeen kautta). Muussa tapauksessa käyttäjälle pitää ilmoittaa, että etusivupainikkeen klikkaaminen sulkee sovelluksen.

Katso esimerkki klikkaamalla

Esimerkki 300 x 250 ‑kokoisesta välimainoksesta.

Mainokset interaktiivisten elementtien läheisyydessä

Mainosten ja sovelluksen muiden elementtien lähekkäisyys on tahattomien klikkausten yleisin syy. Tämän vuoksi bannerimainoksia ei tule sijoittaa lähelle interaktiivisia elementtejä tai sovelluksen sisältöä. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat:

  • siirtymispainikkeet, kuten Seuraava-painike
  • interaktiivinen sisältö, kuten chatruutu tai kuvagalleriassa oleva kuva
  • peliruutu, jossa käyttäjä on jatkuvassa vuorovaikutuksessa sovelluksen kanssa
  • Sulje-painike tai muu vahvistusruutu, jolla poistutaan sovelluksesta.
Katso esimerkki klikkaamalla

Esimerkki 300 x 250 ‑kokoisesta välimainoksesta.

Muokatut sulkemis- ja hylkäämismenetelmät

Muokatut sulkemis- tai hylkäämismenetelmät sisältävät muun muassa muokatun X-painikkeen, muokatun sulkemispainikkeen tai tekstin, josta käy ilmi, että mainoksen voi sulkea tekstiä klikkaamalla. Nämä painikkeet tai tekstit eivät saa olla päällekkäin mainoksen kanssa tai sijaita mainoksen vieressä, koska kyseiset sijoittelut voivat aiheuttaa suuren määrän tahattomia klikkauksia.

Katso esimerkki klikkaamalla

Päällekkäisyys sulkemispainikkeen kanssa

Esimerkki 300 x 250 ‑kokoisesta välimainoksesta.                   Esimerkki 300 x 250 ‑kokoisesta välimainoksesta.

Muut käyttöönotot ja parhaat käytännöt

Tauko- tai taso läpäisty -näkymä

300 x 250 -kokoisen mainoksen sijoittaminen tauko- tai taso läpäisty -näkymään voi olla käytäntöjen mukaista, jos käyttäjiä ei kannusteta tai huijata klikkaamaan mainosta sovelluksen käytön jatkamiseksi. Mainoksen pitää myös olla erotettavissa näkymässä olevista muista interaktiivisista elementeistä.

Mainoksen selkeä esitystapa

Mainosten on erotuttava sovelluksen sisällöstä. Suosittelemme, että lisäät mainoksiin tunnisteet tai sijoitat tai esität mainokset siten, että käyttäjät huomaavat, että kyseessä on sponsoroitu mainos, joka ei ole osa sovelluksen sisältöä. Älä kuitenkaan lisää mainoksiin viestejä, jotka houkuttelevat käyttäjiä klikkaamaan tai katsomaan mainoksia.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko