Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Programové zásady AdMob a AdSense

Pokyny k bannerovým reklamám: 300×250

Reklama 300×250 je střední obdélník v souladu se standardy IAB, který je k dispozici pro telefony i tablety. Na tuto reklamu se vztahují všechny zásady služeb AdMob a AdSense i informace obsažené v pokynech k bannerovým reklamám. Vzhledem k její specifické velikosti a tvaru však navíc uvádíme pokyny, které platí konkrétně pro tuto velikost reklamy. Další informace o bannerových reklamách naleznete na webu Google Developers.

Níže uvádíme některé pokyny a doporučené postupy k implementaci. Uvedené příklady popisují některé z nejčastěji používaných implementací reklam velikosti 300×250 a objasňují, zda jsou v souladu s našimi zásadami a poskytují dobrý uživatelský dojem.

Některé z níže uvedených nedoporučovaných implementací sice nemusí být přímo v rozporu se zásadami, přesto však můžeme přijmout příslušná opatření proti případné neplatné aktivitě, kterou způsobí. Nedodržení uvedených pokynů může vést k neplatné aktivitě, případně k tomu, že Google zobrazování reklam ve vaší aplikaci deaktivuje. Další informace získáte v našem centru zdrojů ke kvalitě reklamního provozu (v angličtině).

Nedoporučované

Reklama napodobující obsah aplikace (porušení zásad)

Reklamy nesmí napodobovat obsah aplikace. Od obsahu aplikace musí být jasně odlišitelné. Například v galeriích musí být reklamy jasně ohraničené, aby bylo zřejmé, že nejde o obrázek, který patří do galerie.

Reklama překrývající obsah aplikace (porušení zásad)

Reklamy nesmí plavat ani se vznášet nad obsahem aplikace. Nesmí být mimo jiné umístěny na pozadí, které překrývá obsah aplikace. Reklamy se nesmí zobrazovat nečekaně a zakrývat obsah aplikace.

Reklamy na obrazovkách bez obsahu (porušení zásad)

Reklamy nelze umísťovat na „slepou“ obrazovku. Obrazovku musí být vždy možné opustit, aniž by bylo nutné kliknout na reklamu (například pomocí tlačítka Zpět nebo Nabídka). V opačném případě musí je uživatele nutné upozornit, že může aplikaci opustit kliknutím na tlačítko Domů.

Kliknutím zobrazíte příklad

Příklad vsunuté reklamy 300 × 250

Reklamy vedle interaktivních prvků

Reklamy umístěné v těsné blízkosti dalších prvků v aplikaci jsou nejčastější příčinou náhodných kliknutí. Abyste zabránili náhodným kliknutím, neumisťujte bannerové reklamy hned vedle interaktivních prvků a obsahu aplikace, jako jsou například tyto:

  • Navigační tlačítka, například tlačítko Další
  • Interaktivní obsah, například textové pole chatu nebo obrázek v galerii obrázků
  • Obrazovka hry, kde uživatelé provádějí neustálé interakce s aplikací
  • Tlačítko Zavřít nebo ekvivalentní tlačítko na obrazovce potvrzení ukončení aplikace
Kliknutím zobrazíte příklad

Příklad vsunuté reklamy 300 × 250

Vlastní metody zavření nebo odmítnutí

Mezi vlastní metody zavření nebo odmítnutí patří mimo jiné vlastní tlačítko se symbolem X, vlastní tlačítko pro zavření a text uvádějící, že uživatel může reklamu zavřít kliknutím. Tato tlačítka by stejně jako text neměla reklamu překrývat ani s ní sousedit, protože taková umístění mohou způsobit vysoký počet náhodných kliknutí.

Kliknutím zobrazíte příklad

Překrývající tlačítko pro zavření

Příklad vsunuté reklamy 300 × 250                   Příklad vsunuté reklamy 300 × 250

Další implementace a doporučené postupy

Obrazovka s informacemi o pozastavení nebo o dokončení úrovně

Umístění reklamy ve formátu 300×250 na obrazovku s informacemi o pozastavení nebo o dokončení úrovně splňuje naše zásady. Musíte však zajistit, aby se uživatelům nezobrazovalo žádné doporučení kliknutím obnovit chod aplikace ani jiné výzvy ke kliknutí. Reklama musí být také odlišitelná od dalších interaktivních prvků na obrazovce.

Jasná prezentace reklamy

Reklamy musí být odlišitelné od obsahu aplikace. Doporučujeme je označovat, umísťovat a prezentovat tak, aby uživatelům bylo jasné, že jde o sponzorovanou reklamu, která nepatří do obsahu aplikace. Nepřipojujte však k reklamám žádné zprávy, které by uživatelům doporučovaly na reklamy kliknout nebo si je prohlížet.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka