Richtlijnen voor implementatie

Afgeraden bannerimplementaties

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van niet-geslaagde implementaties van banneradvertenties. Deze veroorzaken vaak veel ongeldige activiteit, doordat de advertentie te dicht bij klikbare app-elementen wordt weergegeven.

Advertenties die zich naast interactieve elementen bevinden

Banneradvertenties die dicht bij andere elementen van de app staan, behoren tot de hoofdveroorzakers van onbedoelde klikken. Ter voorkoming van onbedoelde klikken kunnen banneradvertenties beter niet vlak naast interactieve elementen en app-content worden geplaatst. Deze elementen omvatten (maar zijn niet beperkt tot):

  • Navigatieknoppen, zoals de knop 'Volgende' of een aangepaste menubalk in een app.
  • Interactieve content zoals tekstchatvakken of een afbeelding in een afbeeldingengalerij.
  • Een gamescherm waarin voortdurend interactie met de app plaatsvindt.

Als u banneradvertenties op een dergelijke plek weergeeft en er te veel onbedoelde klikken worden gegenereerd, kan dit een risico vormen voor uw app of account.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken

Advertenties die zijn ingeklemd tussen app-elementen

In onderstaand voorbeeld ziet u een banneradvertentie die is ingeklemd tussen verschillende delen van de app-content: de interactieve app-content en het aangepaste navigatiemenu/de menuknoppen van de app onderaan. Als gebruikers intensiever bezig zijn met de content van de app, 'passeren' ze deze banneradvertentie vaak meerdere malen. Hierdoor is de kans groter dat ze per ongeluk op de banneradvertentie klikken. Als u banneradvertenties op een dergelijke plek weergeeft en er te veel onbedoelde klikken worden gegenereerd, kan dit een risico vormen voor uw app of account.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken

De advertentie overlapt de app-content (in strijd met het beleid)

Advertenties mogen niet boven de content van de app zweven. Als een app bijvoorbeeld een scrolmenu heeft, mogen banneradvertenties niet op de items van dit menu worden geplaatst, zoals het geval is in onderstaand voorbeeld. Bovendien mogen banneradvertenties tijdens het scrollen niet bewegen, omdat gebruikers anders onbedoeld op de advertentie kunnen klikken wanneer ze een menu-item proberen te selecteren. Deze specifieke implementatie is in strijd met het beleid. We behouden ons daarom het recht voor de weergave van advertenties in uw app uit te schakelen.

Klik hier om een voorbeeld te bekijken

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen