Chính sách

Biện pháp triển khai biểu ngữ đề xuất

Quảng cáo được tách khỏi các yếu tố tương tác

Việc tách quảng cáo biểu ngữ khỏi các yếu tố tương tác của ứng dụng giúp hạn chế sự nhầm lẫn và lượt nhấp không cố ý của người dùng. Với kích thước màn hình hạn chế của thiết bị di động, điều vô cùng quan trọng là phải có vùng đệm giữa quảng cáo và các yếu tố có thể nhấp để tránh lượt nhấp không cố ý. Vùng đệm giúp tách riêng quảng cáo biểu ngữ khỏi nội dung của ứng dụng bằng cách tạo ra một đường viền không thể nhấp hoặc một số yếu tố chia tách khác giữa quảng cáo và phần tương tác của ứng dụng. Dưới đây là các ví dụ về biện pháp triển khai mẫu nhằm tách quảng cáo biểu ngữ ra khỏi nội dung tương tác, bao gồm cả các nút điều hướng tùy chỉnh.

Nhấp để xem ví dụ

Ở trên cùng của ứng dụng

Ở dưới cùng của ứng dụng

Quảng cáo được tách khỏi nội dung ứng dụng bằng một đường viền

Quảng cáo biểu ngữ vẫn nằm trên màn hình trong khi người dùng cuộn qua nội dung khác có thể được đặt ở trên cùng hoặc dưới cùng của màn hình, miễn là có các đường viền phù hợp và/hoặc đủ tách biệt với nội dung ứng dụng, đặc biệt là với các yếu tố điều hướng như các thanh trình đơn. Nếu sử dụng đường viền, thì bạn nên sử dụng đường viền không thể nhấp. Các ví dụ bên dưới minh họa các biện pháp triển khai một quảng cáo biểu ngữ ở trên cùng hoặc dưới cùng của ứng dụng, với quảng cáo được tách riêng một cách rõ ràng ra khỏi nội dung ứng dụng và/hoặc các nút menu và điều hướng tùy chỉnh bởi một đường biên.

Nhấp để xem ví dụ

Ở trên cùng của ứng dụng

Ở dưới cùng của ứng dụng

Với các nút điều hướng tùy chỉnh

Phân bổ không gian cố định cho quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo biểu ngữ có thể tải sau khi nội dung ứng dụng đã tải trên màn hình. Đôi khi, việc chậm trễ trong thời gian tải có thể làm cho nội dung ứng dụng không hiển thị trên màn hình và quảng cáo sẽ xuất hiện ở vị trí mà nội dung ứng dụng xuất hiện ban đầu. Người dùng có thể vô tình nhấp vào quảng cáo thay vì nội dung thực sự của ứng dụng. Bạn nên phân bổ không gian cố định cho quảng cáo biểu ngữ sao cho không có nội dung ứng dụng nào xuất hiện trong không gian đó.

Nhấp để xem ví dụ

Triển khai biểu ngữ thích ứng sao cho phù hợp với kích thước màn hình của nhiều thiết bị

Biểu ngữ thích ứng là các đơn vị quảng cáo hiển thị vừa vặn nhất với mọi thiết bị và hướng màn hình. Để chọn kích thước quảng cáo phù hợp nhất, biểu ngữ thích ứng sử dụng tỷ lệ khung hình cố định thay vì độ cao cố định. Do đó, quảng cáo biểu ngữ sẽ chiếm phần màn hình nhất quán hơn trên tất cả các thiết bị và kích thước màn hình.

Hãy tìm hiểu thêm về biểu ngữ thích ứng dành cho AndroidiOS.  

Lưu ý rằng bạn cũng có thể sử dụng biểu ngữ thông minh, nhưng các biểu ngữ này chỉ lấp đầy chiều rộng của màn hình và bạn phải chọn chiều cao cố định. Hãy tham khảo Google Developers để tìm hiểu thêm. 

Nhấp để xem ví dụ

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?