מדיניות

יישומים של מודעות באנר

הפרדת מודעה מרכיבים אינטראקטיביים

ההפרדה של מודעת הבאנר מרכיבים אינטראקטיביים של אפליקציה עוזרת להפחית בלבול בקרב המשתמשים וקליקים מקריים. בהתחשב בשטח המסך המוגבל בניידים, חשוב מאוד ליצור חוצץ בין מודעות לרכיבים ניתנים ללחיצה, על מנת להימנע מקליקים מקריים. ניתן להפריד בין מודעת הבאנר לתוכן האפליקציה על ידי יצירת גבול לא ניתן ללחיצה או אמצעי הפרדה אחר, בין המודעה לחלק האינטראקטיבי של האפליקציה. הדוגמאות שבהמשך ממחישות יישומים המפרידים בין מודעת הבאנר לתוכן האינטראקטיבי, כולל לחצני ניווט מותאמים אישית.

לחץ לצפייה בדוגמה

בחלק העליון של האפליקציה

בחלק התחתון של האפליקציה

הפרדת מודעה מתוכן אפליקציה באמצעות גבול

מודעות באנר שנשארות במסך כאשר משתמש גולל בתוכן אחר יכולות להיות ממוקמות בחלק העליון או בחלק התחתון של המסך, כל עוד קיימים גבולות מתאימים או הפרדה מספיקה מהתוכן של האפליקציה, במיוחד מרכיבי ניווט כדוגמת שורות תפריטים. אם אתה משתמש בגבול, ודא שהוא לא ניתן ללחיצה. הדוגמאות שבהמשך ממחישות יישומים של מודעת באנר בחלק העליון או בחלק התחתון של האפליקציה, כאשר המודעה מופרדת באופן ברור מתוכן האפליקציה או מניווט מותאם אישית ולחצני תפריט, באמצעות גבול.

לחץ לצפייה בדוגמה

בחלק העליון של האפליקציה

בחלק התחתון של האפליקציה

באמצעות לחצני ניווט מותאמים אישית

הקצאת שטח קבוע למודעת הבאנר

ניתן לטעון מודעות באנר לאחר שתוכן האפליקציה נטען במסך. לפעמים העיכוב בזמני הטעינה יכול לשנות את המיקום של תוכן האפליקציה במסך, והמודעה תופיע במיקום המקורי של תוכן האפליקציה. משתמשים עלולים ללחוץ בטעות על המודעה במקום על תוכן האפליקציה. מומלץ להקצות שטח קבוע למודעת הבאנר כדי שתוכן האפליקציה לא יופיע בשטח הזה.

לחץ לצפייה בדוגמה

יישום מודעות באנר חכמות כך שיתאימו לגדלים מרובים של מסכים

מודעות באנר חכמות הן יחידות מודעות שמעבדות מודעות באנר למסך רחב, בכל גודל מסך במכשירים שונים בכל כיוון. מודעות באנר חכמות מתאימות להצגה במכשירים מרובים ובגדלים שונים של מסכים הקיימים בשוק, ובעזרתן ניתן למנוע מצב שבו מודעת באנר מוצגת בגודל קטן מדי למסך. כאשר מודעת תמונה אינה מוצגת בכל השטח שהוקצה למודעת הבאנר, התמונה תמורכז וייעשה שימוש בכלי מילוי מצולע (ראה דוגמה בהמשך) כדי למלא את השטח הריק. למידע נוסף, ראה את הדף של Google Developers.

לחץ לצפייה בדוגמה

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?