Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Programové zásady AdMob a AdSense

Doporučené implementace bannerů

Reklama oddělená od interaktivních prvků

Umístíte-li bannerovou reklamu odděleně od interaktivních prvků aplikace, snižuje se možnost uvedení uživatelů v omyl a pravděpodobnost náhodných kliknutí. Vzhledem k omezené velikosti obrazovek mobilních zařízení je velmi důležité, aby mezi reklamami a klikatelnými prvky zůstalo volné místo. Předejdete tak náhodným kliknutím. Doporučujeme vytvořit neklikatelné ohraničení nebo jiný oddělující prvek mezi reklamou a interaktivní částí aplikace. Níže naleznete ukázky implementace, kde je bannerová reklama oddělena od interaktivního obsahu včetně vlastních navigačních tlačítek.

Kliknutím zobrazíte příklad

V horní části aplikace

Příklad doporučeného banneru

V dolní části aplikace

Příklad doporučeného banneru ve službě AdMob

Reklama oddělená od obsahu aplikace ohraničením

Reklamy, které zůstávají na obrazovce, když uživatel posouvá obsah, mohou být umístěny v horní nebo dolní části obrazovky, rovněž s vhodným ohraničením či dostatečným oddělením od obsahu aplikace (zejména od navigačních prvků, např. lišt nabídek). Pokud používáte ohraničení, doporučujeme, aby se na něj nedalo kliknout. Níže naleznete ukázky implementace bannerové reklamy v horní nebo dolní části aplikace. Reklama je pomocí ohraničení jasně oddělena od obsahu aplikace a vlastních tlačítek navigace nebo nabídek.

Kliknutím zobrazíte příklad

V horní části aplikace

Příklad doporučeného banneru

V dolní části aplikace

Příklad doporučeného banneru ve službě AdMob

S vlastními navigačními tlačítky

Příklad doporučené bannerové reklamy ve službě AdMob

Přidělení pevného prostoru bannerové reklamě

Bannerové reklamy se mohou načítat po načtení obsahu aplikace na obrazovce. Pokud dojde při načítání k prodlevě, může se stát, že se obsah aplikace na obrazovce posune a reklama se zobrazí místo něj. Uživatelé pak mohou místo na obsah aplikace kliknout na reklamu. Doporučujeme, abyste bannerové reklamě přidělili fixní prostor, kde se nemůže zobrazit žádný obsah aplikace.

Kliknutím zobrazíte příklad

Příklad doporučené bannerové reklamy ve službě AdMob

Používejte adaptivní bannery, které se přizpůsobí velikosti obrazovky na různých zařízeních

Adaptivní bannery jsou reklamní jednotky, které banner vykreslují v nejlepší velikost pro dané zařízení a orientaci obrazovky. Za účelem výběru nejvhodnější velikosti reklamy používají adaptivní bannery pevný poměr stran namísto pevné výšky. Výsledkem jsou bannerové reklamy, které konzistentněji zabírají určitou část obrazovky, když se vykreslují na různých zařízeních s různě velkými displeji.

Další informace o adaptivních bannerech pro AndroidiOS.  

Upozorňujeme, že jsou k dispozici i chytré bannery. Ty se ale pouze roztáhnou, aby vyplnily šířku obrazovky, a vyžadují zvolenou pevnou výšku. Další informace najdete na webu Google Developers

Kliknutím zobrazíte příklad

Příklad doporučeného banneru

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka