Zásady

Doporučené implementace bannerů

Reklama oddělená od interaktivních prvků

Umístíte-li bannerovou reklamu odděleně od interaktivních prvků aplikace, snižuje se možnost uvedení uživatelů v omyl a pravděpodobnost náhodných kliknutí. Vzhledem k omezené velikosti obrazovek mobilních zařízení je velmi důležité, aby mezi reklamami a klikatelnými prvky zůstalo volné místo. Předejdete tak náhodným kliknutím. Doporučujeme vytvořit neklikatelné ohraničení nebo jiný oddělující prvek mezi reklamou a interaktivní částí aplikace. Níže naleznete ukázky implementace, kde je bannerová reklama oddělena od interaktivního obsahu včetně vlastních navigačních tlačítek.

Kliknutím zobrazíte příklad

V horní části aplikace

V dolní části aplikace

Reklama oddělená od obsahu aplikace ohraničením

Reklamy, které zůstávají na obrazovce, když uživatel posouvá obsah, mohou být umístěny v horní nebo dolní části obrazovky, rovněž s vhodným ohraničením či dostatečným oddělením od obsahu aplikace (zejména od navigačních prvků, např. lišt nabídek). Pokud používáte ohraničení, doporučujeme, aby se na něj nedalo kliknout. Níže naleznete ukázky implementace bannerové reklamy v horní nebo dolní části aplikace. Reklama je pomocí ohraničení jasně oddělena od obsahu aplikace a vlastních tlačítek navigace nebo nabídek.

Kliknutím zobrazíte příklad

V horní části aplikace

V dolní části aplikace

S vlastními navigačními tlačítky

Přidělení pevného prostoru bannerové reklamě

Bannerové reklamy se mohou načítat po načtení obsahu aplikace na obrazovce. Pokud dojde při načítání k prodlevě, může se stát, že se obsah aplikace na obrazovce posune a reklama se zobrazí místo něj. Uživatelé pak mohou místo na obsah aplikace kliknout na reklamu. Doporučujeme bannerové reklamě přidělit fixní prostor, kde se nemůže zobrazit žádný obsah aplikace.

Kliknutím zobrazíte příklad

Implementace inteligentních bannerů, které se přizpůsobují různých velikostem obrazovek

Inteligentní bannery jsou reklamní jednotky, které vykreslují bannerové reklamy na šířku u libovolných velikostí obrazovky, v různých zařízeních a bez ohledu na orientaci zařízení. Inteligentní bannery se dokážou přizpůsobit různým zařízením a velikostem obrazovek na trhu a brání tomu, aby se bannerová reklama zobrazila příliš malá. Pokud grafická reklama nevyplní celý prostor přidělený banneru, obrázek se vycentruje a reklama vyplní zbylý prostor pomocí šestiúhelníkové textury. Další informace naleznete na webu Google Developers.

Kliknutím zobrazíte příklad

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?