Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Препоръчителни внедрявания на банери

Рекламата е отделена от интерактивните елементи

Отделянето на банерната реклама от интерактивните елементи на приложението помага за намаляването на объркването у потребителите и случайните кликвания. Като се имат предвид малките екрани на мобилните устройства, изключително важно е да се осигури буферно пространство между рекламите и позволяващите кликване елементи, за да се избегнат случайните кликвания. Добре е да отделите банерната реклама от интерактивната част на приложението, като я оградите с контур, върху който не може да се кликва, или поставите друг разделителен елемент. По-долу са показани примерни внедрявания на такова отделяне от интерактивното съдържание, включително персонализираните бутони за навигация.

Кликнете, за да видите пример

В горната част на приложението

Пример за препоръчителен банер.

В долната част на приложението

Пример за препоръчителен банер в Ad Mob.

Рекламата е отделена от съдържанието на приложението с контур

Банерните реклами, които остават на екрана, докато потребителят превърта друго съдържание, може да бъдат разположени в долната или горната част на екрана, стига да има подходящи контури и/или достатъчно отстояние от съдържанието на приложението, особено от навигационни елементи като ленти с менюта. Ако използвате контур, препоръчва се върху него да не може да се кликва. Примерите по-долу показват внедряване на банерна реклама в горната или долната част на приложението, като тя е ясно отделена с контур от съдържанието му и/или от персонализираните бутони за навигация и меню.

Кликнете, за да видите пример

В горната част на приложението

Пример за препоръчителен банер.

В долната част на приложението

Пример за препоръчителен банер в Ad Mob.

С персонализирани бутони за навигация

Пример за препоръчителна банерна реклама в Ad Mob.

Определяне на фиксирано пространство за банерната реклама

Банерните реклами могат да се заредят, след като съдържанието на приложението се зареди на екрана. Понякога забавянето при зареждането може да причини разместване на съдържанието на екрана и рекламата да се покаже на място, където е имало съдържание на приложението. Потребителите може случайно да кликнат върху нея вместо върху действителното съдържание на приложението. Препоръчва се да определите фиксирано пространство за банера, в което да не се показва съдържание на приложението.

Кликнете, за да видите пример

Пример за препоръчителна банерна реклама в Ad Mob.

Внедряване на адаптивни банери, подходящи за размерите на екраните на различни устройства

Адаптивните банери са рекламни елементи, при които рекламите се изобразяват в най-подходящия размер за всяко устройство и ориентация. За определяне на най-подходящия размер на рекламата адаптивните банери използват фиксирано съотношение вместо фиксирана височина. По този начин банерните реклами заемат по-постоянна част от екрана на различните устройства и размери екрани.

Научете повече за адаптивните банери за Android и iOS.  

Имайте предвид, че интелигентните банери също са налице, но те само се разтягат, за да запълнят ширината на даден екран, и изискват да изберете фиксирана височина. Научете повече в Google Developers

Кликнете, за да видите пример

Пример за препоръчителен банер.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню