Правила

Препоръчителни внедрявания на банери

Рекламата е отделена от интерактивните елементи

Отделянето на банерната реклама от интерактивните елементи на приложението помага за намаляването на объркването у потребителите и случайните кликвания. Като се имат предвид малките екрани на мобилните устройства, изключително важно е да се осигури буферно пространство между рекламите и позволяващите кликване елементи, за да се избегнат случайните кликвания. Добре е да отделите банерната реклама от интерактивната част на приложението, като я оградите с контур, върху който не може да се кликва, или поставите друг разделителен елемент. По-долу са показани примерни внедрявания на такова отделяне от интерактивното съдържание, включително персонализираните бутони за навигация.

Кликнете, за да видите пример

В горната част на приложението

В долната част на приложението

Рекламата е отделена от съдържанието на приложението с контур

Банерните реклами, които остават на екрана, докато потребителят превърта друго съдържание, може да бъдат разположени в долната или горната част на екрана, стига да има подходящи контури и/или достатъчно отстояние от съдържанието на приложението, особено от навигационни елементи като ленти с менюта. Ако използвате контур, препоръчва се върху него да не може да се кликва. Примерите по-долу показват внедряване на банерна реклама в горната или долната част на приложението, като тя е ясно отделена с контур от съдържанието му и/или от персонализираните бутони за навигация и меню.

Кликнете, за да видите пример

В горната част на приложението

В долната част на приложението

С персонализирани бутони за навигация

Определяне на фиксирано пространство за банерната реклама

Банерните реклами могат да се заредят, след като съдържанието на приложението се зареди на екрана. Понякога забавянето при зареждането може да причини разместване на съдържанието на екрана и рекламата да се покаже на място, където е имало съдържание на приложението. Потребителите може случайно да кликнат върху нея вместо върху действителното съдържание на приложението. Препоръчва се да определите фиксирано пространство за банера, в което да не се показва съдържание на приложението.

Кликнете, за да видите пример

Внедряване на интелигентни банери, подходящи за размерите на екраните на различни устройства

Интелигентните банери са рекламни елементи, при които банерните реклами се изобразяват на цялата ширина на екрана независимо от ориентацията и размера му на различните устройства. Те вземат под внимание разнообразните големини на екраните на устройствата на пазара и не допускат банерната реклама да се показва с твърде малък размер. Когато графична реклама не може да заеме цялото отделено място за банера, изображението се центрира, а оставащото пространство се запълва с шестоъгълен десен (вижте примера по-долу). За повече информация вижте страницата на сайта Google Developers.

Кликнете, за да видите пример

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?