Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Đặt giới hạn tần suất cho ứng dụng hoặc đơn vị quảng cáo

Tính năng giới hạn tần suất giúp bạn giới hạn số lần quảng cáo của bạn xuất hiện cho cùng một người. Khi đặt giới hạn tần suất cho toàn bộ ứng dụng hoặc một đơn vị quảng cáo cụ thể, bạn sẽ cho biết số lượt hiển thị được phép cho một người dùng trong một khoảng thời gian (phút, giờ hoặc ngày).

Ví dụ: bạn có thể đặt giới hạn tần suất để không hiển thị quảng cáo quá 2 lần mỗi 30 phút.

Bài viết này đề cập đến những nội dung sau:

 • Giới hạn tần suất áp dụng cho các nguồn quảng cáo của bên thứ ba và nhu cầu của Google.
 • Thay đổi đối với chế độ cài đặt giới hạn tần suất có thể mất tới 24 giờ mới có hiệu lực.
 • Chính vì sự chậm trễ này, nên đôi khi bạn có thể thấy tần suất hiển thị vượt quá giới hạn tần suất bạn đã đặt.
 • Số quảng cáo mà một người dùng sẽ được phân phát trong một ứng dụng tuỳ thuộc vào giới hạn tần suất ở cả cấp đơn vị quảng cáo và cấp ứng dụng, cũng như giới hạn nào đạt đến trước.

Đặt giới hạn tần suất cho ứng dụng

Hoàn tất các bước sau để bật hoặc tắt giới hạn tần suất trong ứng dụng.

Giới hạn tần suất cho ứng dụng được áp dụng trên tất cả đơn vị quảng cáo xen kẽ, quảng cáo có tặng thưởng và quảng cáo khi mở ứng dụng trong một ứng dụng. Không áp dụng các giới hạn này cho đơn vị quảng cáo gốc hoặc quảng cáo biểu ngữ.
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên ứng dụng. Nếu không tìm thấy tên ứng dụng trong danh sách các ứng dụng gần đây, bạn có thể nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng để tìm danh sách tất cả ứng dụng mà bạn đã thêm vào AdMob.
 4. Nhấp vào Cài đặt ứng dụng trong thanh bên.
 5. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa bên cạnh mục Giới hạn tần suất.
 6. Bật hoặc tắt nút chuyển "Giới hạn tần suất". Nếu tính năng giới hạn tần suất đang bật, hãy nhập số lượt hiển thị mà bạn muốn cho phép xuất hiện trên mỗi người dùng trên tất cả đơn vị quảng cáo xen kẽ, quảng cáo có tặng thưởng hoặc quảng cáo khi mở ứng dụng trong ứng dụng này rồi chọn một khoảng thời gian (số phút, giờ hoặc ngày) của chúng tôi.
 7. Nhấp vào Lưu.

Đặt giới hạn tần suất cho đơn vị quảng cáo

Hoàn tất các bước sau để bật hoặc tắt giới hạn tần suất trong một đơn vị quảng cáo.

Giới hạn tần suất cho đơn vị quảng cáo được áp dụng trên tất cả các định dạng quảng cáo xen kẽ, quảng cáo có tặng thưởng và quảng cáo khi mở ứng dụng.

Bạn có thể đặt giới hạn tần suất trên một đơn vị quảng cáo cho các định dạng quảng cáo sau: quảng cáo xen kẽ, quảng cáo có tặng thưởng và quảng cáo khi mở ứng dụng. Hãy làm theo các bước sau để bật hoặc chỉnh sửa giới hạn tần suất cho một đơn vị quảng cáo.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên ứng dụng. Nếu không tìm thấy tên ứng dụng trong danh sách các ứng dụng gần đây, bạn có thể nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng để tìm danh sách tất cả ứng dụng mà bạn đã thêm vào AdMob.
 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
 5. Nhấp vào đơn vị quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa.
 6. Nhấp vào phần Cài đặt nâng cao.  
 7. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa bên cạnh mục Giới hạn tần suất.
 8. Nhấp vào nút bật/tắt để bật hoặc tắt tính năng giới hạn tần suất.  
 9. Bật hoặc tắt nút chuyển "Giới hạn tần suất". Nếu bật tính năng giới hạn tần suất, bạn có thể nhập số lượt hiển thị mà bạn muốn cho phép xuất hiện cho mỗi người dùng trên mọi quảng cáo xen kẽ, quảng cáo có tặng thưởng hoặc quảng cáo khi mở ứng dụng trong ứng dụng này và chọn một khoảng thời gian (số phút, số giờ hoặc ngày) của chúng tôi.
 10. Nhấp vào Lưu.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính