Frequentielimieten voor interstitials instellen voor apps

Met frequency caps voor interstitials kunt u beperken hoe vaak interstitial-advertenties aan dezelfde persoon worden weergegeven. Als u frequency caps voor interstitials opgeeft voor alle advertentieblokken in een app of voor een specifiek advertentieblok, stelt u een limiet in voor het aantal vertoningen per minuut, per uur of per dag aan een individuele gebruiker. Het kan handig zijn een frequency cap voor interstitials in te stellen als u wilt beperken hoe vaak een advertentie aan iemand wordt weergegeven.

Houd rekening met het volgende:

 • Het kan een dag duren voordat wijzigingen in uw frequency caps, bijvoorbeeld een verhoging van het aantal vertoningen van twee naar drie, zijn doorgevoerd.
 • Een kleine serververtraging kan er soms toe leiden dat de door u ingestelde frequency cap wordt overschreden.

Frequentielimieten voor apps

Voer de volgende stappen uit om frequentielimieten voor interstitials in te schakelen of te bewerken voor alle interstitial-advertentieblokken in een app.

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. Klik in de zijbalk op Apps.
 3. Selecteer de naam van uw app. Als u de app niet ziet staan in de lijst met recente apps, klikt u op Alle apps bekijken om een lijst te doorzoeken met alle apps die u aan AdMob heeft toegevoegd.
 4. Klik op App-instellingen in de zijbalk.
 5. Klik op Bewerken naast Frequentielimieten voor interstitials.
 6. Selecteer een optie voor de frequentielimieten voor interstitials:
  1. Geen cap voor interstitial vertoningen in deze app: selecteer deze optie om frequentielimieten uit te schakelen voor deze app.
  2. De volgende limiet per gebruiker inschakelen: voer het aantal vertoningen in dat u wilt laten zien per gebruiker in alle interstitial-advertentieblokken in deze app en selecteer een periode (per minuut, per uur of per dag).
 7. Klik op Opslaan.

Het aantal interstitial-advertenties dat een gebruiker in een app ziet, is afhankelijk van de frequentielimieten op advertentieblokniveau en op app-niveau.

Frequentielimieten voor advertentieblokken

Volg onderstaande stappen om frequentielimieten voor interstitials in te schakelen of te bewerken voor een advertentieblok.

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. Klik in de zijbalk op Apps.
 3. Selecteer de naam van uw app. Als u de app niet ziet staan in de lijst met recente apps, klikt u op Alle apps bekijken om een lijst te doorzoeken met alle apps die u aan AdMob heeft toegevoegd.
 4. Klik in de zijbalk op Advertentieblokken.
 5. Klik op de link naast Advertentieblokniveau in de kolom 'Frequentielimieten (per gebruiker)' voor het advertentieblok dat u wilt bewerken.
 6. Selecteer een optie voor de frequentielimieten voor interstitials:
  1. Geen cap voor vertoningen: selecteer deze optie om frequentielimieten uit te schakelen voor dit advertentieblok.
  2. Niet meer weergeven dan ___ vertoningen per gebruiker per ___ minuut/uur/dag: voer het aantal vertoningen in dat u wilt laten zien per gebruiker in alle interstitial-advertentieblokken in deze app en selecteer een periode (per minuut, per uur of per dag).
 7. Klik op Opslaan.

Het aantal interstitial-advertenties dat een gebruiker in een advertentieblok ziet, is afhankelijk van de frequentielimieten op advertentieblokniveau en op app-niveau.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen