Kampane

Sledovanie konverzií

V službe AdMob naďalej nemožno vytvárať konverzie. V tabuľke konverzií sa bude aj ďalej zobrazovať zoznam iba na čítanie obsahujúci konverzie, ktoré ste vytvorili v službách AdMob a Google Ads. 

Všetky konverzie odteraz vytvárajte v službe Google Ads a sledujte pomocou súpravy Firebase SDK. Ak v službe Google Ads nastavujete sledovanie konverzií po prvýkrát, postupujte podľa pokynov na sledovanie konverzií s platformou Firebase.

 

V tabuľke konverzií sa zobrazuje zoznam iba na čítanie obsahujúci konverzie, ktoré ste vytvorili v službách AdMob a Google Ads. Pomocou tejto tabuľky môžete získať ďalšie informácie o kampaniach a reklamách, ktoré sú prínosom pre vaše podnikanie. Umožňuje vám to rozumnejšie investovať do najlepších kampaní a reklám a ideálne aj zvýšiť návratnosť investícií (NI). 

účte Google Ads môžete ďalej vytvárať nové konverzie a spravovať existujúce konverzie. Ďalšie informácie o konverziách mobilných aplikácií nájdete v centre pomoci služby Google Ads.

Typy konverzií

Pre Android a iOS existuje niekoľko typov konverzií, ktoré sa môžu zobrazovať v tabuľke konverzií. Ďalšie informácie o jednotlivých typoch získate rozbalením uvedených sekcií:

Typy konverzií aplikácie pre Android

AdMob ponúka tri spôsoby, ako sledovať konverzie aplikácií pre Android:

 • Inštalácie aplikácie (zo služby Google Play): V tomto prípade môžete sledovať stiahnutia aplikácie z Obchodu Google Play zákazníkmi, ktorí predtým klikli na vašu reklamu. Konverzie sú sledované automaticky prostredníctvom služby Google Play a do kódu aplikácie nie je potrebné pridávať útržok na sledovanie.
 • Inštalácie aplikácie (prvé spustenie): V tomto prípade sa sleduje prvé spustenie aplikácie, ktorú zákazníci nainštalovali na základe kliknutia na vašu reklamu. Použitie tejto možnosti by ste mali zvážiť, ak sledujete inštalácie aplikácie z iných zdrojov ako Google Play alebo ak na sledovanie používate riešenia tretích strán. Túto možnosť je vhodné použiť ako doplnok k sledovaniu inštalácií aplikácie pre Android (zo služby Google Play), ak chcete získať lepší obraz o tom, ako sa vašim reklamám darí priviesť zákazníkov k inštalácii a následnému spúšťaniu aplikácií.
 • Akcie v aplikácii: V tomto prípade sa sledujú kliknutia zákazníkmi na vašu reklamu a následné vykonanie akcie v aplikácii, ako napríklad nákup, registrácia účtu alebo iná transakcia.
Typy konverzií aplikácie pre iOS

AdMob ponúka dva spôsoby, ako sledovať konverzie aplikácií pre iOS:

 • Inštalácie aplikácie (prvé spustenie): V tomto prípade sa sleduje prvé spustenie aplikácie, ktorú zákazníci nainštalovali na základe kliknutia na vašu reklamu. Túto možnosť môžete použiť, aby ste pochopili, ako vaše reklamy vedú zákazníkov k inštalácii a následnému spusteniu vašich aplikácií pre iOS.
 • Akcie v aplikácii: V tomto prípade sa sledujú kliknutia zákazníkmi na vašu reklamu a následné vykonanie akcie v aplikácii, ako napríklad nákup, registrácia účtu alebo iná transakcia.

Stav sledovania

Stav sledovania konverzie v tabuľke konverzií môže zahŕňať jednu z týchto možností:

 • Neoverené: Zatiaľ sme neoverili, či je útržok konverzného kódu aktívny. Trvá to niekoľko hodín. Ak to trvá viac ako 24 hodín, presvedčte sa, či bola vaša aplikácia úspešne aktualizovaná pomocou útržku kódu.
 • Žiadne nedávne konverzie: Overili sme, že váš útržok kódu sledovania konverzií je aktívny, no AdMob za uplynulých 7 dní nezaznamenal žiadne konverzie. Zrejme je to spôsobené tým, že nemáte žiadne reklamy, ktoré by spúšťali konverznú akciu. Ubezpečte sa, že všetky vaše kampane sú v prevádzke a že používatelia, ktorí na vaše reklamy klepnú, môžu dokončiť akciu (napríklad stiahnutie aplikácie).
 • Zaznamenávanie konverzií: Overili sme, že váš útržok kódu sledovania konverzií je aktívny, a AdMob za uplynulých 7 dní zaznamenal konverzie.
 • Neaktívna značka: Už nemôžeme overiť, či je váš útržok kódu sledovania konverzií aktívny, a AdMob za uplynulých 7 dní nezaznamenal žiadne konverzie. Ak chcete získať ďalšie informácie, umiestnite kurzor myši na ikonu rečovej bubliny (ďalšie informácie) vedľa stavu sledovania. Zistíte tak dátum, kedy sme naposledy overili váš útržok kódu sledovania konverzií, ako aj dátum naposledy zaznamenaných konverzií, ak sa vyskytli.
  • Ak sme konverzie nikdy nezaznamenali, je možné, že útržok je implementovaný nesprávne, prípadne ste nikdy nezískali žiadnu návštevnosť z reklám súvisiacich s konverziou.
  • Ak sme už predtým zaznamenali konverzie, no došlo k prerušeniu, mohlo sa niečo zmeniť vo vašej aplikácii alebo v reklamných kampaniach.
 • Odstránené: Táto konverzná akcia bola odstránená. Naspäť do svojho účtu ju môžete pridať kliknutím na červený symbol X v stĺpci Stav vedľa názvu konverznej akcie a následným výberom možnosti Povolené.

Stav

Stav konverzie v tabuľke konverzií môže zahŕňať jednu z týchto možností:

 • Povolené: Táto konverzná akcia je aktívna. Zo svojho účtu ju môžete odstrániť kliknutím na zelené O v stĺpci Stav vedľa názvu konverznej akcie a následným výberom možnosti Odstránené.
 • Odstránené: Táto konverzná akcia bola odstránená. Naspäť do svojho účtu ju môžete pridať kliknutím na červený symbol X v stĺpci Stav vedľa názvu konverznej akcie a následným výberom možnosti Povolené.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory