Gắn thẻ yêu cầu quảng cáo từ ứng dụng được dành cho trẻ em

Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) áp dụng cho các trang web, ứng dụng và dịch vụ hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi và các ứng dụng, trang web hoặc dịch vụ dành cho đối tượng chung có người dùng được xác định là dưới 13 tuổi.

Là chủ sở hữu nội dung kiểm soát ứng dụng của mình, bạn thường kiểm soát cách xử lý nội dung theo COPPA. Tuy nhiên, ngay cả khi không có thông báo từ bạn, trong một số trường hợp Google có thể bắt đầu coi ứng dụng của bạn là được dành cho trẻ em căn cứ vào nghĩa vụ của riêng chúng tôi trong COPPA. Trong các trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn và bạn có thể sử dụng các công cụ bên dưới để chỉ định cách xử lý cụ thể.

Lưu ý rằng bạn có thể có các nghĩa vụ pháp lý khác theo COPPA. Vui lòng xem lại hướng dẫn của FTC và tham vấn luật sư riêng của bạn. Vui lòng nhớ rằng các công cụ của Google được thiết kế để tạo điều kiện cho việc tuân thủ và không giải trừ nghĩa vụ cho bất kỳ nhà xuất bản cụ thể nào theo luật.

Nếu bạn sử dụng các dịch vụ quảng cáo của Google và muốn chúng tôi xem yêu cầu quảng cáo từ ứng dụng của bạn là ứng dụng hướng đến trẻ em, thì bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp sau đây để thông báo với chúng tôi:

Nếu bạn gắn thẻ yêu cầu quảng cáo từ ứng dụng được dành cho trẻ em, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để vô hiệu hóa quảng cáo dựa trên sở thích và quảng cáo tiếp thị lại cho yêu cầu quảng cáo đó. Chỉ định này có thể mất một khoảng thời gian mới có hiệu lực.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố