Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Маркиране на заявката за реклами от приложение за третиране като предназначено за деца

Законът за защита на личната неприкосновеност на децата онлайн (COPPA) се прилага за уебсайтове, приложения и услуги, предназначени за деца под 13-годишна възраст, и приложения, уебсайтове или услуги за общата аудитория с потребители, за които е известно, че са на възраст под 13 години.

Като собственик на съдържанието, контролиращ приложението, обикновено сами определяте как се третира съдържанието Ви по отношение на COPPA. Дори без да ни известявате, в някои случаи Google може да започне да разглежда приложението Ви като предназначено за деца, в изпълнение на задълженията ни според COPPA. Тогава ще опитаме да Ви уведомим, а Вие можете да използвате инструментите по-долу, за да определите конкретен начин на третиране.

Обърнете внимание, че е възможно да имате други задължения по закона COPPA. Моля, прегледайте указанията на Федералната комисия по търговията (FTC) и се посъветвайте със собствения си юрисконсулт. Моля, не забравяйте, че инструментите на Google са предназначени да улеснят спазването на правилата и не освобождават конкретния издател от задълженията му към закона.

Ако използвате рекламните услуги на Google и искате да третираме заявките за реклами от приложението Ви като предназначени за деца, можете да ни уведомите по един от следните начини:

В случай че маркирате заявките за реклами от приложението си така, че да го третираме като предназначено за деца, за тези заявки ще предприемем мерки за деактивиране на рекламирането въз основа на интереси и рекламите за ремаркетинг. Влизането в сила на това обозначение може да отнеме известно време.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню