Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Triển khai quảng cáo chuyển tiếp không được cho phép

Tải hoặc thoát ứng dụng

Không đặt quảng cáo chuyển tiếp lên tải ứng dụng và khi thoát ứng dụng do chỉ nên đặt quảng cáo chuyển tiếp giữa các trang nội dung ứng dụng. Không nên đặt quảng cáo trong các ứng dụng đang chạy ở chế độ nền của thiết bị hoặc bên ngoài môi trường ứng dụng. Cần nói rõ cho người dùng biết quảng cáo đang được liên kết với hoặc được triển khai trong ứng dụng nào.

Ví dụ không được cho phép: Người dùng khởi chạy ứng dụng

Giao diện AdMob thể hiện quảng cáo xen kẽ không được phép.

 

 

Ví dụ về ứng dụng khi tải ứng dụng.

Ví dụ không được cho phép: Người dùng thoát ứng dụng

Giao diện AdMob thể hiện quảng cáo xen kẽ không được phép.

 

 

Ví dụ về ứng dụng khi tải ứng dụng.

Quảng cáo xen kẽ lặp lại hoặc định kỳ

Không làm cho người dùng ngập trong quảng cáo chuyển tiếp. Quảng cáo chuyển tiếp lặp lại thường dẫn đến trải nghiệm người dùng kém và nhấp chuột tình cờ.

Ví dụ về triển khai không tuân thủ bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Đặt quảng cáo chuyển tiếp sau mỗi hành động của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn với nhấp chuột, vuốt, v.v... Bạn nên đặt không quá 1 quảng cáo chuyển tiếp sau mỗi 2 hành động của người dùng trong ứng dụng của bạn. Vui lòng lưu ý rằng yêu cầu này cũng áp dụng khi người dùng nhấp vào nút Quay lại trong ứng dụng.
  • Đặt Quảng cáo xen kẽ ngay sau một Quảng cáo xen kẽ khác đã được hiển thị cho và được đóng bởi người dùng.
Ví dụ không được cho phép: Quảng cáo chuyển tiếp định kỳ

Ứng dụng không được kích hoạt quảng cáo chuyển tiếp mỗi khi người dùng nhấp chuột trong ứng dụng.

Ví dụ về quảng cáo xen kẽ lặp lại nhiều lần.

Ví dụ không được cho phép: Quảng cáo chuyển tiếp tác động đến điều hướng

Không được đặt quảng cáo gây cản trở việc xem nội dung cốt lõi của ứng dụng. Không được đặt quảng cáo gây trở ngại việc điều hướng hoặc tương tác với nội dung cốt lõi và chức năng của ứng dụng.

Ví dụ về hệ thống điều hướng bị ảnh hưởng.

Quảng cáo chuyển tiếp khởi chạy ngoài dự kiến

Không làm người dùng bất ngờ với quảng cáo chuyển tiếp. Việc đặt quảng cáo chuyển tiếp để chúng bất ngờ xuất hiện khi người dùng tập trung vào tác vụ đang thực hiện (ví dụ: chơi trò chơi, điền vào biểu mẫu, đọc nội dung) có thể dẫn đến nhấp chuột tình cờ và thường làm giảm chất lượng trải nghiệm người dùng. Vì lý do này, chỉ nên triển khai quảng cáo chuyển tiếp tại những điểm ngắt hợp lý giữa nội dung của ứng dụng (ví dụ: trang, giai đoạn hoặc cấp) để đảm bảo rằng người dùng được chuẩn bị để tương tác với quảng cáo.

Một vấn đề phổ biến là mặc dù bạn có thể dự kiến để quảng cáo tải ở giữa nội dung trang, nhưng quảng cáo tự nó xuất hiện ngay sau khi trang nội dung mới tải do độ trễ của nhà cung cấp dịch vụ. Để ngăn vấn đề này xảy ra, chúng tôi khuyên bạn nên tải trước quảng cáo chuyển tiếp. Để tìm hiểu thêm về cách tải trước quảng cáo chuyển tiếp, vui lòng thực hiện theo nguyên tắc dành cho nhà phát triển Quảng cáo chuyển tiếp AdMob đối với các ứng dụng được phát triển cho AndroidiOS.

Ví dụ không được cho phép: Quảng cáo chuyển tiếp khởi chạy khi mở ứng dụng

Giao diện AdMob thể hiện quảng cáo xen kẽ không được phép.

 

 

Ví dụ về việc chạy quảng cáo xen kẽ không như dự kiến.

Ví dụ không được cho phép: Quảng cáo chuyển tiếp khởi chạy sau khi tải trang

Ví dụ về việc chạy quảng cáo xen kẽ không như dự kiến.

Đề xuất: Cách khắc phục vi phạm

Ví dụ về cách khắc phục lỗi vi phạm trong quảng cáo xen kẽ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Tăng doanh thu bằng việc chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu cho nhiều khoảng không quảng cáo hơn!

Chúng tôi nhận thấy rằng bạn chưa chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu AdMob cho tất cả lưu lượng truy cập đủ điều kiện của mình. Tính năng đặt giá thầu giúp bạn đạt được mức doanh thu cao nhất từ số lượt hiển thị vì các nguồn quảng cáo cạnh tranh theo thời gian thực. Hãy đặt giá thầu ngay hôm nay để tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động!

Di chuyển ngay!

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73175
false
false