Programmabeleid van AdMob en AdSense

Niet-toegestane implementaties van interstitials

Tijdens het laden of afsluiten van een app

Plaats geen interstitial-advertenties wanneer de app wordt geladen of afgesloten. Interstitial-advertenties zijn specifiek bedoeld voor plaatsing bij overgangen in de content van de app. Advertenties mogen niet worden geplaatst in applicaties die op de achtergrond of buiten de omgeving van de app worden uitgevoerd. Het moet voor de gebruiker duidelijk zijn aan welke applicatie de advertentie is gekoppeld of in welke applicatie de advertentie wordt weergegeven.

Voorbeeld van niet-toegestane implementatie: gebruiker start app

 

 

Voorbeeld van niet-toegestane implementatie: gebruiker sluit app

 

 

Herhaalde of terugkerende interstitials

Confronteer gebruikers niet met een overdaad aan interstitial-advertenties. Weergave van veel interstitials leidt vaak tot een slechte gebruikerservaring en tot onbedoelde klikken.

Enkele voorbeelden van implementaties die niet aan het beleid voldoen:

  • Een interstitial-advertentie plaatsen na elke gebruikersactie, zoals klikken of vegen. Plaats niet meer dan één interstitial na elke twee gebruikersacties binnen uw app. Deze vereiste geldt ook wanneer een gebruiker op de knop Terug in de app klikt.
  • Een interstitial-advertentie plaatsen direct nadat er een andere interstitial-advertentie is weergegeven en door de gebruiker is gesloten.
Voorbeeld van niet-toegestane implementatie: terugkerende interstitials

Apps mogen niet telkens wanneer een gebruiker in de app klikt, een interstitial-advertentie activeren.

Voorbeeld van niet-toegestane implementatie: interstitials die invloed hebben op de navigatie

Advertenties mogen niet zodanig worden geplaatst dat de belangrijkste content van de app niet meer zichtbaar is. Advertenties mogen evenmin op zo'n manier worden geplaatst dat de gebruiker hiervan last ondervindt bij het navigeren door of het gebruiken van de belangrijkste content en functionaliteit van de app.

Interstitials die onverwachts worden gestart

Verras gebruikers niet met een overdaad aan interstitial-advertenties. Plaats interstitial-advertenties niet zo dat ze onverwachts worden weergegeven wanneer de gebruiker bezig is met een taak, zoals een game spelen, een formulier invullen of content lezen. Dit kan leiden tot onbedoelde klikken en zorgt voor een negatieve gebruikerservaring. Implementeer interstitial-advertenties daarom alleen op logische punten binnen de content van uw app (zoals pagina's, fasen of levels), wanneer de gebruiker erop voorbereid is om een advertentie te bekijken.

Een veelvoorkomend probleem is dat een advertentie die u wilt laden bij de overgang van de ene naar de andere pagina, pas wordt weergegeven nadat er een nieuwe pagina met content is geladen, als gevolg van wachttijd in het netwerk van de provider. Ter voorkoming hiervan raden we u aan de interstitial vooraf te laden. Meer informatie over hoe u uw interstitial-advertenties vooraf laadt, vindt u bij de AdMob-richtlijnen voor ontwikkelaars van interstitial-advertenties voor apps die zijn ontwikkeld voor Androiden iOS.

Voorbeeld van niet-toegestane implementatie: interstitial die wordt gestart wanneer de gebruiker een app opent

 

 

Voorbeeld van niet-toegestane implementatie: interstitial die wordt gestart nadat de pagina is geladen

Aanbeveling: een schending oplossen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen