Programové zásady AdMob a AdSense

Nedovolené implementace vsunutých reklam

Načítání nebo ukončování aplikace

Neumísťujte vsunuté reklamy tak, aby se zobrazovaly během načítání nebo ukončování aplikace. Měly by být vždy umisťovány jen mezi stránky obsahu aplikace. Reklamy nelze umísťovat do aplikací, které jsou na zařízení spuštěny v režimu na pozadí, nebo mimo prostředí aplikace. Uživateli musí být jasné, ke které aplikaci je reklama přidružena, resp. ve které aplikaci je implementována.

Příklad nepovolené implementace: Uživatel spustí aplikaci

 

 

Příklad nepovolené implementace: Uživatel aplikaci ukončí

 

 

Doporučení: Postup nápravy porušení

Opakující se vsunuté reklamy

Se vsunutými reklamami to nepřehánějte. Opakované zobrazování vsunutých reklam často zhoršuje uživatelský dojem a vede k neúmyslným klepnutím.

Mezi nevyhovující implementace mimo jiné patří:

  • Umístění vsunuté reklamy po každé akci uživatele, např. klepnutí, přejetí prstem apod. Mezi zobrazeními vsunutých reklam by vždy měly být aspoň dvě akce uživatele v aplikaci. Tento požadavek se vztahuje i na případy, kdy uživatel v aplikaci klepne na tlačítko Zpět.
  • Umístění vsunuté reklamy bezprostředně za jinou vsunutou reklamu, která se uživateli zobrazila a ten ji zavřel.
Příklad nepovolené implementace: Opakující se vsunuté reklamy

Aplikace by neměly spustit vsunutou reklamu pokaždé, když uživatel v aplikaci na něco klikne.

Příklad nepovolené implementace: Vsunuté reklamy, které mají vliv na navigaci

Reklamy se nesmí umísťovat tak, aby bránily prohlížení hlavního obsahu aplikace. Reklamy se nesmí umísťovat tak, aby narušovaly interakci či navigaci v hlavním obsahu a funkcích aplikace.

Neočekávaně spouštěné vsunuté reklamy

Dbejte na to, aby vsunuté reklamy uživatele nepřekvapovaly. Umístění vsunuté reklamy tak, že se náhle zobrazí, když se uživatel na něco soustředí (např. hraje hru, vyplňuje formulář nebo čte obsah) může vést k neúmyslným klepnutím a často je pro uživatele nepříjemné. Proto by měly být vsunuté reklamy implementovány jen do míst, která tvoří v obsahu aplikace určité logické předěly (např. mezi stránkami, fázemi nebo úrovněmi). Bude tak zajištěno, že uživatel bude na interakci s reklamou připraven.

Častým problémem je, že i v případě, že máte v úmyslu načíst reklamu mezi stránkami obsahu, reklama se zobrazí krátce po načtení nové stránky obsahu. Je to způsobeno latencí sítě operátora. Chcete-li tomuto jevu zabránit, doporučujeme načíst vsunuté reklamy předem. Další informace o načítání vsunutých reklam předem najdete v pokynech pro práci se vsunutými reklamami AdMob určených pro vývojáře aplikací pro AndroidiOS.

Příklad nepovolené implementace: Vsunutá reklama se zobrazí při spouštění aplikace

 

 

Příklad nepovolené implementace: Vsunutá reklama se spustí po načtení stránky

Doporučení: Postup nápravy porušení

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory