Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Programové zásady AdMob a AdSense

Nedovolené implementace vsunutých reklam

Načítání nebo ukončování aplikace

Neumísťujte vsunuté reklamy tak, aby se zobrazovaly během načítání nebo ukončování aplikace. Měly by být vždy umisťovány jen mezi stránky obsahu aplikace. Reklamy nelze umísťovat do aplikací, které jsou na zařízení spuštěny v režimu na pozadí, nebo mimo prostředí aplikace. Uživateli musí být jasné, ke které aplikaci je reklama přidružena, resp. ve které aplikaci je implementována.

Příklad nepovolené implementace: Uživatel spustí aplikaci

Rozhraní služby AdMob se zakázanou vsunutou reklamou

 

 

Příklad aplikace při načtení aplikace

Příklad nepovolené implementace: Uživatel aplikaci ukončí

Rozhraní služby AdMob se zakázanou vsunutou reklamou

 

 

Příklad aplikace při načtení aplikace

Opakující se vsunuté reklamy

Se vsunutými reklamami to nepřehánějte. Opakované zobrazování vsunutých reklam často zhoršuje uživatelský dojem a vede k neúmyslným klepnutím.

Mezi nevyhovující implementace mimo jiné patří:

  • Umístění vsunuté reklamy po každé akci uživatele, např. klepnutí, přejetí prstem apod. Mezi zobrazeními vsunutých reklam by vždy měly být aspoň dvě akce uživatele v aplikaci. Tento požadavek se vztahuje i na případy, kdy uživatel v aplikaci klepne na tlačítko Zpět.
  • Umístění vsunuté reklamy bezprostředně za jinou vsunutou reklamu, která se uživateli zobrazila a ten ji zavřel.
Příklad nepovolené implementace: Opakující se vsunuté reklamy

Aplikace by neměly spustit vsunutou reklamu pokaždé, když uživatel v aplikaci na něco klikne.

Příklad opakovaných vsunutých reklam

Příklad nepovolené implementace: Vsunuté reklamy, které mají vliv na navigaci

Reklamy se nesmí umísťovat tak, aby bránily prohlížení hlavního obsahu aplikace. Reklamy se nesmí umísťovat tak, aby narušovaly interakci či navigaci v hlavním obsahu a funkcích aplikace.

Příklad ovlivnění navigace

Neočekávaně spouštěné vsunuté reklamy

Dbejte na to, aby vsunuté reklamy uživatele nepřekvapovaly. Umístění vsunuté reklamy tak, že se náhle zobrazí, když se uživatel na něco soustředí (např. hraje hru, vyplňuje formulář nebo čte obsah) může vést k neúmyslným klepnutím a často je pro uživatele nepříjemné. Proto by měly být vsunuté reklamy implementovány jen do míst, která tvoří v obsahu aplikace určité logické předěly (např. mezi stránkami, fázemi nebo úrovněmi). Bude tak zajištěno, že uživatel bude na interakci s reklamou připraven.

Častým problémem je, že i v případě, že máte v úmyslu načíst reklamu mezi stránkami obsahu, reklama se zobrazí krátce po načtení nové stránky obsahu. Je to způsobeno latencí sítě operátora. Chcete-li tomuto jevu zabránit, doporučujeme načíst vsunuté reklamy předem. Další informace o načítání vsunutých reklam předem najdete v pokynech pro práci se vsunutými reklamami AdMob určených pro vývojáře aplikací pro AndroidiOS.

Příklad nepovolené implementace: Vsunutá reklama se zobrazí při spouštění aplikace

Rozhraní služby AdMob se zakázanou vsunutou reklamou

 

 

Příklad neočekávaného spuštění vsunutých reklam

Příklad nepovolené implementace: Vsunutá reklama se spustí po načtení stránky

Příklad neočekávaného spuštění vsunutých reklam

Doporučení: Postup nápravy porušení

Příklad odstranění problému se vsunutou reklamou

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
6997323682310643710
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true