Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Triển khai quảng cáo chuyển tiếp được đề xuất

Ở giữa nội dung trang, cấp hoặc giai đoạn

Nếu ứng dụng của bạn là trò chơi có nhiều cấp hoặc giai đoạn khác nhau, hãy xem xét đặt quảng cáo chuyển tiếp ở giữa một hoặc nhiều cấp trong số này. Việc ngắt giữa các cấp mang đến điểm dừng tự nhiên cho người dùng và cho phép họ đánh giá đúng quảng cáo chuyển tiếp. Nếu ứng dụng của bạn không phải là trò chơi, nhưng có nhiều trang hoặc nhiều phần, hãy xem xét việc đặt quảng cáo chuyển tiếp sau một số màn hình hoặc hành động được thực hiện. Tránh đặt quảng cáo chuyển tiếp mỗi khi người dùng thực hiện hành động.

Nhấp để xem ví dụ

Bạn nên để quảng cáo chuyển tiếp xuất hiện trước trang ngắt thay vì sau. Trang ngắt thường yêu cầu người dùng nhấn vào nút Tiếp theo (hoặc tương đương). Quảng cáo giữa các cấp và sau nút Tiếp theo có thể gây bất ngờ. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên hiển thị quảng cáo chuyển tiếp giữa các cấp hoặc giai đoạn một cách rõ ràng trước bất kỳ nút Tiếp tục hoặc Cấp tiếp theo nào. Hành vi này có thể làm giảm nhấp chuột quảng cáo tình cờ từ những người dùng không chủ định nhấp vào quảng cáo thay vì nút Tiếp theo.

Nếu ứng dụng khuyến khích người dùng nhấn thường xuyên và/hoặc lặp lại, nên chèn một khoảng thời gian trễ sau khi kết thúc một cấp và trước khi hiển thị quảng cáo chuyển tiếp. Khoảng thời gian trễ này có thể dưới dạng màn hình đang tải hoặc vui lòng chờ hay thanh/bánh xe tiến trình. Điều này cho phép người dùng có cơ hội dừng nhấn vào màn hình và xem xét kỹ những gì xuất hiện tiếp theo, đồng thời có thể giúp giảm nhấp chuột tình cờ. Nhấp để xem ví dụ

Xem xét thời gian chờ quảng cáo tiềm năng

Thời gian chờ mạng của nhà cung cấp dịch vụ có khả năng ảnh hưởng đến việc phân phối quảng cáo chuyển tiếp trong ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn. Thời gian chờ này có thể làm cho quảng cáo xuất hiện trên màn hình của người dùng ở thời điểm không thích hợp hoặc không mong muốn. Xem xét người dùng có thể làm gì trong khoảng thời gian quảng cáo chuyển tiếp dự kiến sẽ xuất hiện và xem xét tải trước quảng cáo chuyển tiếp để giảm thời gian chờ khi hiển thị quảng cáo chuyển tiếp cho người dùng. Để biết thêm thông tin về cách tải trước quảng cáo chuyển tiếp, tham khảo nguyên tắc dành cho nhà phát triển Quảng cáo chuyển tiếp AdMob đối với các ứng dụng được phát triển cho Android, iOS.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false