นโยบาย

การติดตั้งโฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่แนะนำ

ในระหว่างเนื้อหาหน้า เลเวล หรือด่าน

หากแอปของคุณคือเกมที่มีเลเวลหรือด่านต่างๆ ให้พิจารณาวางโฆษณาคั่นระหว่างหน้าไว้ระหว่างด่านอย่างน้อย 1 ด่าน ช่วงหยุดพักระหว่างเลเวลจะเป็นช่วงที่ผู้ใช้จะหยุดพักตามปกติ และช่วยให้พวกเขาสามารถประเมินโฆษณาคั่นระหว่างหน้าได้อย่างเหมาะสม หากแอปของคุณไม่ใช่เกมแต่มีหลายหน้าหรือหลายส่วน ให้ลองวางโฆษณาคั่นระหว่างหน้าหลังจากผู้ใช้เปิดดูหน้าจำนวนหนึ่งหรือมีการกระทำจำนวนหนึ่ง หลีกเลี่ยงการวางโฆษณาคั่นระหว่างหน้าไว้ในทุกๆ ครั้งที่ผู้ใช้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

ขอแนะนำให้โฆษณาคั่นระหว่างหน้าปรากฏก่อนเข้าสู่หน้าหยุดพักแทนที่จะปรากฏหลังจากหน้าหยุดพัก หน้าหยุดพักมักจะกำหนดให้ผู้ใช้แตะปุ่มถัดไป (หรือเทียบเท่า) โฆษณาระหว่างเลเวลและหลังจากปุ่มถัดไปอาจทำให้ผู้ใช้งุนงง ขอแนะนำให้โฆษณาคั่นระหว่างหน้าระหว่างเลเวลหรือด่านต่างๆ แสดงอย่างชัดเจนก่อนปุ่มต่อไปหรือเลเวลถัดไป วิธีนี้อาจช่วยลดจำนวนการคลิกโฆษณาโดยไม่ได้ตั้งใจจากผู้ใช้ที่เผลอคลิกโฆษณาแทนปุ่มถัดไป

หากแอปกระตุ้นให้ผู้ใช้แตะบ่อยๆ และ/หรือซ้ำๆ ขอแนะนำให้แทรกช่วงเวลาดีเลย์หลังจากสิ้นสุดเลเวลและก่อนการแสดงโฆษณาคั่นระหว่างหน้า ช่วงดีเลย์นี้อาจอยู่ในรูปของหน้าจอกำลังโหลดหรือโปรดรอสักครู่ หรือแถบ/วงล้อแสดงความคืบหน้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้มีโอกาสหยุดการแตะหน้าจอ และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป และอาจช่วยลดการคลิกโดยไม่ได้ตั้งใจ คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

พิจารณาเวลาในการตอบสนองของโฆษณาที่อาจเกิดขึ้น

เวลาในการตอบสนองของเครือข่ายผู้ให้บริการอาจส่งผลต่อการแสดงโฆษณาคั่นระหว่างหน้าในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โดยเวลาในการตอบสนองนี้อาจทำให้โฆษณาปรากฏบนหน้าจอของผู้ใช้ในช่วงเวลาที่ไม่ถูกจังหวะหรือไม่ได้คาดไว้ พิจารณาสิ่งที่ผู้ใช้อาจทำอยู่ภายในกรอบเวลาที่คาดว่าโฆษณาคั่นระหว่างหน้าจะปรากฏขึ้น และพิจารณาการโหลดโฆษณาคั่นระหว่างหน้าไว้ล่วงหน้าเพื่อลดเวลาในการตอบสนองขณะแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโหลดโฆษณาคั่นระหว่างหน้าไว้ล่วงหน้า โปรดดูที่หลักเกณฑ์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับโฆษณาคั่นระหว่างหน้าของ AdMob สำหรับแอปที่พัฒนาขึ้นเพื่อ Androidและ iOS

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร