Zásady

Doporučené implementace vsunutých reklam

Mezi obsahem stránky, úrovněmi nebo fázemi

Pokud je vaše aplikace hra, která má více úrovní nebo fází, je vhodné umístit vsunuté reklamy mezi tyto fáze. Přestávka mezi jednotlivými úrovněmi představuje jakési přirozené místo, kde si uživatel na chvíli vydechne a může případné vsunuté reklamě věnovat patřičnou pozornost. Pokud vaše aplikace není hra, ale má hodně stránek nebo sekcí, může být vhodné zobrazovat vsunuté reklamy vždy po určitém počtu obrazovek nebo provedených akcí. Vyvarujte se zobrazování vsunuté reklamy pokaždé, když uživatel provede nějakou akci.

Kliknutím zobrazíte příklad

Vsunuté reklamy doporučujeme zobrazovat před stránkou přestávky, a ne až po ní. Stránky přestávek často vyžadují, aby uživatel klepl na tlačítko Další (nebo něco obdobného). Reklamy mezi úrovněmi, které se zobrazí až po tlačítku pro přechod na další úroveň, mohou uživatele překvapit. Důrazně doporučujeme vsunuté reklamy mezi úrovněmi vždy zobrazovat před zobrazením tlačítka Pokračovat nebo Další úroveň apod. Snížíte tím počet neúmyslných klepnutí na reklamu uživateli, kteří chtěli místo toho klepnout na tlačítko pro přechod na další úroveň.

Pokud nějaká aplikace vybízí uživatele k častému nebo opakovanému klepnutí, doporučujeme zobrazit vsunutou reklamu po dokončení úrovně až po určité prodlevě. Během této prodlevy se může uživateli zobrazit nápis Načítání... nebo Čekejte prosím... (nebo něco podobného), případně panel či kolečko naznačující, že se něco děje. Uživateli to umožní přestat klepat na obrazovku a soustředit se na to, co bude následovat, a může to přispět ke snížení počtu neúmyslných klepnutí. Kliknutím zobrazíte příklad

Počítejte s možnou latencí zobrazení reklamy

Na zobrazování vsunutých reklam v mobilní aplikaci může mít vliv latence sítě operátora. Ta může způsobit, že se reklama uživateli na obrazovce objeví v nevhodný nebo nezamýšlený okamžik. Zamyslete se nad tím, co by uživatel mohl zrovna dělat v okamžiku, kdy se má vsunutá reklama zobrazit, a zvažte, zda by nebylo vhodné vsunuté reklamy načíst předem a snížit tak latenci při jejich zobrazování. Informace o načítání vsunutých reklam předem najdete v pokynech pro práci se vsunutými reklamami AdMob určených pro vývojáře aplikací pro AndroidiOS.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory