Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Препоръчително внедряване на заставки

Между съдържанието на страницата, нивата или етапите

Ако приложението Ви е игра с различни нива или етапи, препоръчваме да поставите рекламна заставка между някои от тях. Прекъсването между нивата предоставя естествена точка на спиране за потребителя и му позволява да оцени адекватно заставката. Ако приложението Ви не е игра, но има много страници или раздели, препоръчваме да поставите рекламна заставка след определен брой страници или предприети действия. Избягвайте да поставяте такава всеки път, когато потребителят извършва действие.

Кликнете, за да видите пример

Интерфейсът на Ad Mob, който показва препоръчителна заставка.

Препоръчително е рекламните заставки да се показват преди страницата с прекъсване, а не след нея. Страниците с прекъсване често изискват от потребителя да докосне бутон Напред (или бутон с еквивалентна функция). Рекламите между нивата и бутона Напред могат да са изненадващи. Силно препоръчително е рекламните заставки между нивата или етапите да се показват преди бутоните Продължи или Следващо ниво. Това може да намали случайните кликвания от потребители, които избират неволно рекламата вместо върху бутона Напред.

Ако приложението насърчава потребителите да докосват екрана често или непрекъснато, е препоръчително да вмъкнете забавяне след края на нивото и преди показването на рекламната заставка. Въпросното забавяне може да е под формата на екран от типа зарежда се или моля, изчакайте или лента за напредъка. Това ще даде възможност на потребителите да спрат да докосват екрана и да обърнат повече внимание на следващото, което ще видят, за да се намалят случайните кликвания. Кликнете, за да видите пример

Интерфейсът на AdMob, който показва препоръчителна заставка.

Отчитайте потенциално забавяне на рекламата

Мрежовото забавяне на оператора може потенциално да засегне показването на рекламни заставки в мобилното Ви приложение. Това забавяне може да причини рекламата да се покаже на екрана на потребителя в неподходящ или непредвиден момент. Помислете за това, което потребителят може да прави във времевия прозорец, в който се очаква да се покаже рекламата, и евентуално заредете предварително заставките си, за да намалите забавянето при показването им. За повече информация за предварителното зареждане на рекламните заставки погледнете указанията за програмисти за рекламните заставки в AdMob за приложения за Android и iOS.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню