Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Нарушение на правилата на AdMob: Деактивирано приложение (или съответно приложения) или профил

Екипът по правилата на AdMob съблюдава дали приложението или съответно приложенията Ви спазват правилата ни. Освен това, за да използват AdMob, всички издатели в програмата трябва да спазват и правилата на AdSense. Екипът по правилата на AdMob си запазва правото по всяко време да спре показването на реклами в приложението (или съответно приложенията) Ви и/или да деактивира профила Ви в AdMob. Ако профилът Ви бъде деактивиран, няма да отговаряте на условията за по-нататъшно участие в програмата AdSense и/или AdMob.

Процес на обжалване за нарушения на ниво приложение

За нарушения на ниво приложение ще бъдете известени в Центъра за правила на AdMob, както и по имейл. Можете да прегледате подробностите за нарушението в Центъра за правила в профила си в AdMob. Моля, прегледайте внимателно описанието на нарушението, както и стъпките, ако има такива, които да предприемете за отстраняването на проблема. След като извършите съответните промени в приложението си, можете да заявите преглед на приложението в Центъра за правила. Ако обжалването Ви бъде отхвърлено, препоръчваме отново да прегледате подробностите за правилата и извършените от Вас промени, за да се уверите, че самият проблем е бил разрешен. След това, моля, изпратете друго обжалване за нарушението чрез Центъра за правила.

Процес на обжалване за нарушения на ниво профил

За нарушения на ниво профил ще бъдете известени по имейл. За подробности относно нарушението или съответно нарушенията, моля, прегледайте имейла, изпратен от екипа по правилата на AdMob. Ако сте пропуснали този имейл, опитайте да потърсите във входящата поща на имейл адреса, свързан с профила Ви в AdMob, имейли от admob-noreply@google.com. Проверете дали филтърът за спам на имейл профила Ви не е обозначил по погрешка имейла като спам.

Прегледайте внимателно имейла с известието (което трябва да включва идентификационен номер на проблема) за описание на нарушението и стъпките, които да предприемете за отстраняване на проблема, ако има такива. Слез като извършите съответните промени в приложението си, можете да заявите преглед на приложението, като изпратите обжалване във връзка с нарушение на правилата на AdMob.

Гледайте този видеоклип, за да разберете разликата между предупредителен имейл и имейл за спиране на показването на реклами, както и за правилното попълване на формуляра за обжалване.

AdMob Policy Notifications and Completing an Appeal Form

 

Ресурси

Формуляр(и) за връзка

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню