Kampaně

Správa kampaní

Reklamy se v kampaních budou zobrazovat pouze v případě, že v účtu Google Ads propojeném s účtem AdMob budete mít aktuální fakturační údaje.

Když vytvoříte kampaň s konkrétním cílem, pokud jde o kliknutí, zobrazení a procento zobrazení, pokusí se reklamní server tento cíl co nejlépe splnit. 

Zobrazit a spravovat existující kampaně můžete na kartě Kampaně. Je vhodné sledovat podrobnosti kampaní, chcete-li mít jistotu, že cíle těchto kampaní budou naplněny.  

Stav kampaně

Sloupec Stav na kartě Kampaně aplikace informuje o tom, zda jsou vaše kampaně aktivní, nebo ne. Při kontrole upozornění účtu a statistik na nejvyšší úrovni můžete ve sloupci Stav zjistit, zda vaše kampaně fungují podle předpokladů, nebo vyřešit problémy, které mohou vaší kampani bránit v rozletu.

Kde stav kampaně naleznete

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Klikněte na položku Kampaně.
 3. Zkontrolujte sloupec Stav.

Co stav kampaně znamená

Následující tabulka uvádí různé typy stavů kampaní a jejich význam.

Stav Význam
Green circle icon Kampaň je aktivní a způsobilá k zobrazování reklam.
Kampaň je neaktivní, protože jste ji pozastavili. Reklamy v pozastavené kampani se nezobrazují a neakumulují nová kliknutí, dokud kampaň opět neobnovíte.
Kampaň je neaktivní, protože jste ji odstranili. Reklamy ze smazané kampaně se nezobrazují a neakumulují nová kliknutí, dokud kampaň opět neaktivujete.
Gray circle icon Kampaň je neaktivní z následujících důvodů:
 • Ještě nenastalo datum zahájení kampaně.
 • Již nastalo datum ukončení kampaně.
Kampaň má prošlou platnost, protože byla neaktivní více než 18 měsíců. Kampaně s prošlou platností lze pouze odstranit.
Red exclamation point icon Kampaň je neaktivní a nastal nějaký problém, který je třeba vyřešit. Může se jednat o některý z následujících problémů:
 • Kampaň nemá žádné reklamní jednotky.
 • Kampaň nemá žádné reklamy.
 • Reklamy v kampani byly zamítnuty. Reklamy v kampani musí splňovat zásady platformy Google. Další informace
 
Pokud chcete kampaně seřadit podle stavu, klikněte na záhlaví sloupce Stav.

Změna stavu kampaně

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Klikněte na položku Kampaně.
 3. Zaškrtněte políčko vedle kampaně, jejíž stav chcete změnit. 
 4. Po kliknutí na Změnit stav můžete vybrat jeden z následujících stavů kampaně:
  • Aktivní: Výběrem tohoto stavu můžete kampaň spustit.
  • Pozastaveno: Výběrem tohoto stavu se kampaň pozastaví.
  • Odstraněno: Výběrem tohoto stavu kampaň odstraníte z účtu.

Průběh kampaně

Sloupec s ukazatelem Průběh za celou dobu ukazuje, zda kampaň směřuje ke splnění cíle. Čísla uvedená na ukazateli průběhu vám poskytnou detailnější pohled, jak si jednotlivé kampaně vedou. Průběžný vývoj se aktualizuje každou hodinu.

U cílů typu zprostředkování reklam můžete z ukazatele průběhu za celou dobu zjistit, jak jsou reklamy při zprostředkování řazeny: buď Manuální eCPM, nebo Optimalizováno Googlem pro záložní reklamy. 


Časté dotazy ke správě kampaní

Proč má kampaň zpoždění oproti plánu?

 • Ostatní kampaně se mohou zobrazovat s vyšší prioritou na úkor této kampaně.
 • Počet dostupných zobrazení nemusí být dostačující ke splnění cíle kampaně.
 • Návštěvnost během pracovního dne může zaostávat za víkendovou návštěvností.

Co mám dělat, když kampaň nesměřuje ke splnění cíle dostatečně rychle?

 • Prohlédněte si dosavadní trendy v návštěvnosti aplikace a zkuste identifikovat vzory. Například u aplikací, které jsou populární o víkendu, může návštěvnost výrazně zaostávat během pracovního týdne.
 • Zkontrolujte, zda kampaň může zobrazovat reklamy. Kampaň například nebude zobrazovat reklamy, pokud nemá k dispozici reklamy vhodné pro danou platformu. To se stane, pokud například zacílíte na Android, ale nahrajete reklamy, které jsou určeny výhradně pro iOS.

Pokud si jste jisti, že kampaň cíl nesplní, bude asi na místě podniknout odpovídající kroky:

 • Promluvte si s inzerentem, zda by nemohl cílit šířeji nebo prodloužit trvání kampaně (posunout datum ukončení).
 • Podívejte se na ostatní kampaně, které mohou s kampaní soutěžit o zobrazení, a zjistěte, zda jsou použité sazby CPM nebo CPC přesné. Pokud ne, sazbu u příslušných kampaní upravte.
 • Má-li kampaň zásadní význam, můžete zkusit zvýšit sazbu CPM nebo CPC tak, aby vedle skutečné sazby kampaně odrážela i její jedinečnou hodnotu.

Kdy se v mých kampaních zobrazují reklamy?

Když si reklamní jednotka vyžádá reklamu, pokusí se služba AdMob ve vašich kampaních najít shodu (vhodnou reklamu) s ohledem na cíleprognózy zobrazení. Pokud nebude vybrána reklama z vašich kampaní, žádost o reklamy přejde do sítí ve vašem pořadí zprostředkování.

AdMob využívá cíle a CPM kampaně nastavené při vytvoření nové kampaně k optimalizaci kampaní s cílem maximalizovat tržby a zvýšit počet kvalitních kliknutí a zobrazení vašich reklam. Chcete-li mít jistotu, že jsou kampaně plně optimalizované, je třeba nastavit přesné cíle kampaní.

 

Reklamy se v kampaních budou zobrazovat pouze v případě, že v účtu Google Ads propojeném s účtem AdMob budete mít aktuální fakturační údaje.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory