Začínáme

Omezení AdMob pro některé země

Společnost Google je povinna dodržovat sankce uvalené úřadem OFAC (United States Office of Foreign Assets Control). V důsledku toho není služba AdMob dostupná pro uživatele v těchto zemích, resp. oblastech:

 • Krym
 • Kuba
 • Írán
 • Severní Korea
 • Súdán
 • Sýrie
  • Oblasti přidané nedávno

   Pokud sídlíte v některé z oblastí, které začaly v nedávné době podléhat sankcím úřadu OFAC (například Krym), váš účet AdMob bude pozastaven. V takovém případě vám o tom zašleme oznámení e-mailem. Žádné dodatečné lhůty ani výjimky nejsou bohužel možné.

   Přístup k účtům v oblastech podléhajících embargu

   Embargo se vás může dotknout i v případě, že váš účet nebyl založen v zemi nebo oblasti, která podléhá embargu. Když se totiž nacházíte na území podléhajícím embargu, nebudete se moci k účtu AdMob přihlásit. Můžete však i nadále navštěvovat centrum nápovědy AdMob, centrum zásad a další weby AdMob, které přihlášení nevyžadují.

   Vracení plateb za existující účty

   Kvůli sankcím uvaleným Spojenými státy na embargované oblasti nebudete mít nárok na vyplacení příjmů, které byly dosud na váš účet připsány. To platí zcela bez výjimky. Budou-li sankce v budoucnu zrušeny, tehdy budeme moci platby provést.

   Geografické cílení

   Dotčené oblasti nejsou v nástroji pro geografické cílení k dispozici pro cílení ani pro vyloučení.

   Na země nebo území podléhající sankcím OFAC nelze totiž v AdMob cílit a neobjeví se zde ani jako oblasti vyloučené z cílení. Už existující kampaně, které cílily na některou z nedávno přidaných embargovaných oblastí, budou zastaveny. Pokud chcete takovou kampaň obnovit, upravte ji a změňte její geografické cílení tak, aby necílila na danou embargovanou zemi nebo oblast.

   Podpora a optimalizace účtu

   Pokud se nenacházíte v žádné z dotčených oblastí, ale propagujete produkty nebo služby pocházející z některé z těchto oblastí, nemáte nárok na přizpůsobenou podporu ani na optimalizaci účtu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory