Sprostredkovanie

Autorizácia optimalizácie inzertnej siete

Keď povoľujete optimalizáciu reklamných sietí pre niektorú z dostupných reklamných sietí, zobrazí sa výzva na začiarknutie políčka, že povoľujete službám AdMob a Google prístup, spravovanie, získavanie a analyzovanie údajov týkajúcich sa vášho účtu v tejto reklamnej sieti. Začiarknutím políčka vyjadrujete aj to, že povolením prístupu spoločnosti Google k týmto údajom neporušujete zmluvy s tretími stranami.

Existuje niekoľko ďalších inštancií, v ktorých musíte toto políčko začiarknuť, ak ste doposiaľ neudelili autorizáciu:

  • ak upravíte existujúce poverenia inzertnej siete podporujúcej scraping s nakonfigurovanými povereniami scrapingu, ktorej ste predtým povolili optimalizáciu inzertnej siete;
  • ak pridáte inzertnú sieť podporujúcu scraping s nakonfigurovanými povereniami scrapingu, ktorú ste predtým odstránili;
  • ak upravíte existujúce pridelenie na stránke sprostredkujúcej reklamné jednotky v inzertnej sieti podporujúcej scraping s nakonfigurovanými povereniami scrapingu;
  • ak pridáte nové pridelenie na stránke sprostredkujúcej reklamné jednotky v inzertnej sieti podporujúcej scraping s nakonfigurovanými povereniami scrapingu.

V každom z týchto prípadov musíte začiarknuť políčko autorizácie, inak nebudete môcť vo vybraných sieťach používať optimalizáciu inzertných sietí.

Môžee sa tiež zobraziť výzva na opätovnú autorizáciu sietí, ktoré už v rámci optimalizácie inzertných sietí využívate. Ak optimalizáciu inzertných sietí pre tieto siete opätovne neautorizujete, môže byť zastavená.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory