תהליך בחירת הרשת

הרשאת אופטימיזציה של רשתות מודעות

כשאתה מפעיל אופטימיזציה של רשתות מודעות לאחת מרשתות המודעות הזמינות, תתבקש לסמן תיבה המציינת שאתה מרשה ל-AdMob ול-Google לגשת לנתונים הקשורים לחשבונך ברשת המודעות, לאחזר ולנתח אותם. בנוסף, סימון התיבה מציין שאינך מפר הסכמים כלשהם עם גורמי צד שלישי כשאתה מרשה ל-Google לגשת לנתונים אלו.

ישנם מספר מקרים נוספים שבהם אתה נדרש לסמן תיבה זו אם טרם נתת את ההרשאה:

  • אם אתה עורך את פרטי הכניסה הקיימים עבור רשת מודעות שכבר הפעלת עבורה אופטמיזציה של רשתות מודעות, והרשת הזו תומכת בגירוד נתונים והוגדרו עבורה פרטי כניסה לגירוד נתונים.
  • אם אתה מוסיף רשת מודעות שהסרת בעבר, והרשת הזו תומכת בגירוד נתונים והוגדרו עבורה פרטי כניסה לגירוד נתונים.
  • אם אתה עורך את ההקצאה הקיימת בדף הגישור של יחידת המודעות, עבור רשת מודעות שתומכת בגירוד נתונים והוגדרו עבורה פרטי כניסה לגירוד נתונים.
  • אם אתה מוסיף הקצאה חדשה בדף הגישור של יחידת המודעות, עבור רשת מודעות שתומכת בגירוד נתונים והוגדרו עבורה פרטי כניסה לגירוד נתונים.

בכל אחת מנסיבות אלה עליך לסמן את תיבת הסימון, אחרת לא תוכל להשתמש באופטימיזציה של רשתות מודעות עבור הרשתות שנבחרו.

כמו כן, ייתכן שתתבקש להרשות מחדש רשתות מודעות שאתה כבר מפעיל עבורן אופטימיזציה של רשתות מודעות. אם לא תעשה זאת, ייתכן שהאופטימיזציה של רשתות המודעות האלו תופסק.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?