Zprostředkování

Povolení optimalizace reklamní sítě

Při aktivaci optimalizace u některé z dostupných reklamních sítí budete vyzváni k potvrzení souhlasu s tím, že služba AdMob a společnost Google budou mít přístup k údajům týkajícím se této reklamní sítě ve vašem účtu a že je budou moci používat, spravovat a analyzovat. Zaškrtnutím příslušného políčka také potvrdíte, že tím, že společnosti Google umožňujete přístup k těmto informacím, neporušujete žádné své dohody s třetími stranami.

Zaškrtnutí tohoto políčka je nutné i v několika dalších případech (pokud jste svůj souhlas dosud neposkytli):

  • Při úpravách existujících identifikačních údajů u reklamní sítě, u které jste v minulosti aktivovali optimalizaci a která podporuje načítání dat z jiných sítí a má nakonfigurovány identifikační údaje pro tuto funkci.
  • Při přidávání reklamní sítě, kterou jste v minulosti odstranili a která podporuje načítání dat z jiných sítí a má nakonfigurovány identifikační údaje pro tuto funkci.
  • Při úpravách existující alokace na stránce zprostředkování reklamní jednotky, která podporuje načítání dat z jiných sítí a má nakonfigurovány identifikační údaje pro tuto funkci.
  • Při přidávání nové alokace na stránce zprostředkování reklamní jednotky, která podporuje načítání dat z jiných sítí a má nakonfigurovány identifikační údaje pro tuto funkci.

Za všech těchto okolností je třeba zaškrtnout políčko autorizace, jinak nebudete moci u vybraných reklamních sítí použít optimalizaci.

Také můžete být vyzváni, abyste opět povolili sítě, které už máte do optimalizace zařazené. Jestliže tak neučiníte, může se u nich optimalizace deaktivovat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory