Посредничество

Упълномощаване на оптимизирането на рекламни мрежи

Когато активирате оптимизирането за една от наличните рекламни мрежи, ще бъдете помолени да поставите отметка в квадратче, с което упълномощавате AdMob и Google да получат достъп, управляват, извличат и анализират данни, свързани с профила Ви в рекламната мрежа. Поставянето на отметка в квадратчето посочва също, че разрешавайки на Google достъп до тази информация, Вие не нарушавате никое от споразуменията си с трети страни.

Има няколко други случая, в които трябва да поставите отметка в това квадратче, ако вече не сте извършили упълномощаване:

  • Ако редактирате съществуващите идентификационни данни за рекламна мрежа, за която преди това сте активирали оптимизирането, тя поддържа компилиране и в нея са конфигурирани идентификационни данни за компилиране.
  • Ако добавите рекламна мрежа, която преди това сте премахнали, тя поддържа компилиране и в нея са конфигурирани идентификационни данни за компилиране.
  • Ако редактирате съществуващото разпределение на страницата за посредничество на рекламен елемент за рекламна мрежа, която поддържа компилиране и в нея са конфигурирани идентификационни данни за компилиране.
  • Ако добавите ново разпределение на страницата за посредничество на рекламен елемент за рекламна мрежа, която поддържа компилиране и в нея вече са конфигурирани идентификационни данни за компилиране.

Във всеки от тези случаи трябва да поставите отметка в квадратчето за упълномощаване, за да можете да използвате оптимизирането на избраната рекламна мрежа или съответно мрежи.

Възможно е освен това да бъдете подканени да упълномощите отново мрежата или съответно мрежите, които вече използвате за оптимизиране. Ако не го направите, оптимизирането за рекламни мрежи, което вече използвате, може да бъде прекратено.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?