Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Ẩn hoặc hiện một ứng dụng trong AdMob

Lưu ý: Bạn sẽ không thể xoá một ứng dụng đã thiết lập trong AdMob. Hãy sử dụng các hướng dẫn bên dưới để ẩn ứng dụng khỏi tài khoản của bạn. 

Việc thay đổi chế độ hiển thị của ứng dụng chỉ ảnh hưởng đến vị trí ứng dụng hiển thị trong AdMob.

Chế độ hiển thị của ứng dụng không tác động đến hoạt động phân phát quảng cáo, doanh thu hoặc báo cáo và không xoá ứng dụng của bạn. Ứng dụng bị ẩn có thể tiếp tục tạo doanh thu, số liệu thống kê và nội dung phân tích.

Các ứng dụng bị ẩn sẽ không xuất hiện trong danh sách ứng dụng nữa. Ứng dụng bị ẩn được đánh dấu bằng biểu tượng Hidden icon.

Lưu ý: Nếu bạn cũng sử dụng Ad Manager, thì các thay đổi đối với chế độ hiển thị ứng dụng trong AdMob cũng sẽ áp dụng trong Ad Manager.
 
Ví dụ: nếu bạn cập nhật trạng thái của một ứng dụng thành "Hiển thị" trong AdMob, thì trạng thái của ứng dụng đó trong Ad Manager cũng sẽ được cập nhật thành "Hiển thị".

Ẩn ứng dụng hiển thị

Hãy thực hiện các bước sau để ẩn một ứng dụng:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh (các) ứng dụng mà bạn muốn ẩn. 
 5. Nhấp vào phần Chế độ hiển thị của ứng dụng
  Ảnh chụp màn hình về giao diện AdMob cho thấy vị trí của nút "Chế độ hiển thị của ứng dụng" có các lựa chọn "Ẩn" và "Hiển thị"
 6. Chọn Ẩn. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.
 7. Nhấp lại vào Ẩn để ẩn (các) ứng dụng đã chọn trong AdMob.

Hiển thị ứng dụng bị ẩn

Hãy thực hiện các bước sau để hiển thị ứng dụng mà bạn đã ẩn trước đây:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Ở góc trên cùng bên phải, hãy chọn phần Tất cả ứng dụng trong trình đơn thả xuống hoặc chọn phần Tất cả ứng dụng bị ẩn để xem tất cả các ứng dụng mà bạn đã ẩn. Các ứng dụng bị ẩn trước đây sẽ được đánh dấu bằng biểu tượng Hidden icon.Giao diện AdMob cho thấy trình đơn thả xuống Tất cả ứng dụng
 5. Nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh (các) ứng dụng mà bạn muốn hiển thị.  
 6. Nhấp vào Đặt chế độ hiển thị.
  Chế độ hiển thị của ứng dụng trong giao diện AdMob.
 7. Chọn Hiển thị. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.
 8. Nhấp lại vào Hiển thị để làm cho (các) ứng dụng đã chọn hiển thị trong AdMob.

Kiểm tra chế độ hiển thị của các ứng dụng

Hãy thực hiện các bước sau để kiểm tra xem ứng dụng nào bị ẩn hoặc hiển thị:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào mục Tất cả ứng dụng. Một trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện. Chọn tùy chọn mà bạn muốn xem: Tất cả ứng dụng, Tất cả ứng dụng hiển thị hoặc Tất cả ứng dụng bị ẩn
  Mức độ hiển thị của ứng dụng trong phần cài đặt ứng dụng trong giao diện AdMob.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính