Een app weergeven of verbergen in AdMob

Opmerking: U moet een app instellen in AdMob voordat u deze kunt verbergen of weergeven. Nadat u een app in AdMob heeft ingesteld, kunt u deze niet verwijderen. Verberg de app voor uw account aan de hand van de onderstaande instructies.

Door apps te verbergen, kunt u uw lijst van apps in AdMob overzichtelijker maken en organiseren.

Als u de zichtbaarheid van een app wijzigt, heeft dit alleen invloed op de locatie van de app in AdMob. De zichtbaarheidsinstellingen van een app hebben geen invloed op het weergeven van advertenties, op uw opbrengsten of op uw rapportages. De app wordt dan ook niet verwijderd. Verborgen apps blijven gewoon opbrengsten genereren, en gegevens en analyses leveren.

Verborgen apps worden niet langer weergegeven in de lijst van Apps in de zijbalk of in de tabel met apps bij Apps > Alle apps.Verborgen apps worden gemarkeerd met het icoon Hidden icon.

Opmerking: Als u ook Ad Manager gebruikt, is de zichtbaarheid van een app in AdMob gelijk aan de status van uw app in Ad Manager. Als u bijvoorbeeld de status van een app updatet naar 'Zichtbaar' in AdMob, wordt de app geüpdatet naar 'Actief' in Ad Manager. Een app kan niet zichtbaar zijn in AdMob, maar inactief in Ad Manager.
 

Een zichtbare app verbergen

Volg de onderstaande stappen om een app te verbergen:

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. Klik in de zijbalk op Apps.
 3. Klik op Alle apps.
 4. Vink de selectievakjes aan naast de apps die u wilt verbergen.
 5. Klik op App-zichtbaarheid
  A screenshot of the AdMob interface showing the location of the "Set visibility" button, which has the available options of "Hide" and "Show"
 6. Selecteer Verbergen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven.
 7. Klik nogmaals op Verbergen om de geselecteerde apps overal in AdMob te verbergen.
Apps met ingeschakelde campagnes kunnen niet worden verborgen. U moet ingeschakelde campagnes eerst onderbreken of verwijderen voordat u de app waaraan ze zijn gekoppeld, kunt verbergen.

Een verborgen app weergeven

Volg onderstaande stappen om een app weer te geven die u eerder heeft verborgen:

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. Klik in de zijbalk op Apps.
 3. Klik op Alle apps.
 4. Selecteer Alle apps rechtsboven in het dropdownmenu of selecteer Alle verborgen apps om alle verborgen apps weer te geven.Eerder verborgen apps zijn gemarkeerd met het icoon Hidden icon.
 5. Vink de selectievakjes aan naast de apps die u wilt weergeven.
 6. Klik op Zichtbaarheid instellen.
  App visibility
 7. Selecteer Weergeven. Er wordt een dialoogvenster weergegeven.
 8. Klik nogmaals op Weergeven om de geselecteerde apps overal in AdMob zichtbaar te maken.

De zichtbaarheid van apps controleren

Voer de volgende stappen uit om te controleren welke apps verborgen of zichtbaar zijn:

 1. Log in op uw AdMob-account via https://apps.admob.com.
 2. Klik in de zijbalk op Apps.
 3. Klik op Alle apps.
 4. Klik rechtsboven op Alle apps. Er wordt een dropdownmenu weergegeven. Selecteer de gewenste optie: Alle apps, Alle zichtbare apps of Alle verborgen apps
  App visibility
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen