Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Programové zásady AdMob a AdSense

Mohli byste mi doložit částky, které byly z mých příjmů strženy za neplatnou aktivitu?

Žádné konkrétní údaje o tom, kde nebo v jaké míře byla ve vaší aplikaci zjištěna neplatná aktivita, vám nemůžeme sdělit. Chráníme tím spolehlivost našich systémů pro zjišťování neplatné aktivity.

Neplatnou návštěvnost z vašich příjmů může Google strhnout ve třech různých situacích. Rádi bychom vám vysvětlili, jak Google usiluje o maximální přesnost přehledů a jejich maximální shodu se skutečnými aktivitami uživatelů. Proto jsme vám připravili přehled jednotlivých fází.
Filtrování v reálném čase

Pokud často kontrolujete svoje přehledy, možná jste si v průběhu dne všimli neobvyklých výkyvů kliknutí a příjmů. Důvodem je, že Google z přehledů automaticky strhává příjmy za takové akce, jako jsou prohledávače, dvojitá kliknutí, sabotáže a podobně.

Příjmy stržené v konečné fázi

Účelem přehledů ve vašem účtu je poskytnout vám dobré odhady o aktuální aktivitě v účtu. Tyto příjmy však nejsou až do konce měsíce konečné. Až po skončení měsíce totiž provedeme úpravy v účtu a zohledníme faktory, jako je zpožděné zpracování záznamů, rozdíly vyplývající ze zaokrouhlování hodnot nebo další postupy ochrany proti neplatným zobrazením a kliknutím. Po ověření se příjmy zobrazí se na stránce Transakce, kde jsou uvedeny konečné částky, které vám náleží za platnou aktivitu.

Pokud na stránce Transakce narazíte na řádkovou položku představující odpočet za neplatnou aktivitu, znamená to, že podle našich zjištění určité příjmy vznikly v důsledku neplatné aktivity. Příjmy z neplatných kliknutí a zobrazení se v této fázi vrací zpátky příslušným inzerentům.

Částky stržené do 60 dnů od platby

Výjimečně může nastat situace, že zůstatek upravíme v důsledku neplatné aktivity, která byla zjištěna až po odeslání platby za daná kliknutí a zobrazení. Pokud u některých konečných příjmů později zjistíme, že vznikly v důsledku neplatné aktivity, uvidíte na stránce Transakce řádkovou položku představující odpočet za neplatnou aktivitu.

V takovém případě odškodníme inzerenty, kteří za tato kliknutí a zobrazení zaplatili, a odpovídajícím způsobem upravíme váš zůstatek. Může se dokonce stát, že vám v transakcích vznikne záporný zůstatek, ale buďte klidní. Googlu žádnou platbu posílat nemusíte. Dlužná částka se srazí z vašich budoucích konečných příjmů.

Další informace o srážkách za neplatnou návštěvnost si můžete přečíst v článku Nejčastější dotazy ke srážkám z příjmů.

Pokud u svých příjmů na srážky narážíte často, zkuste zkontrolovat historii návštěvnosti. Dodržujte pravidla uvedená v běžných otázkách o neplatné návštěvnosti.

Podezřelou aktivitu můžete taky nahlásit přímo našemu týmu zabývajícímu se návštěvností. Použijte k tomu kontaktní formulář pro neplatná kliknutí.
 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka