Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Мога ли да видя запис на удръжките за невалидна дейност от приходите ми?

За да защитим целостта на системите за откриване на невалидна активност, не можем да споделяме с конкретни подробности къде или колко невалидна активност евентуално е открита в приложението Ви.

Има три случая, когато Google премахва невалиден трафик от приходите Ви. За да Ви помогнем да разберете по-добре начина, по който Google се стреми да поддържа възможно най-точни отчети, които отразяват действителните действия на потребители, предоставихме обобщена информация за всеки етап.
Филтриране в реално време

Ако преглеждате често отчетите си, може да забележите необичайни колебания при кликванията и приходите си през денонощието. Това е така, защото Google автоматично премахва приходите, натрупани в отчетите Ви, за действия като двукратни кликвания, роботи, саботаж и т.н.

Приходи, премахнати по време на финализирането

Целта на отчетите в профила Ви е да Ви дадат близки прогнози за текущата дейност в него. Тези приходи обаче не се финализират, докато не изтече месецът, когато правим корекции по профила Ви с оглед на фактори като забавена обработка на данните ни, несъответствия поради закръгляне и допълнителни защити срещу невалидни импресии и кликвания. След като приходите бъдат потвърдени, те се публикуват на страницата Ви „Транзакции“, която отразява финализираните Ви приходи, включително всички, които Ви се дължат за валидна активност.

Ако на страницата си „Транзакции“ видите ред с удръжка за невалидна активност, това означава, че е установено, че някои от приходите Ви са вследствие на невалидна активност. Също така на този етап на засегнатите рекламодатели се възстановяват средствата, постъпили от невалидни кликвания или импресии.

Удръжки в рамките на 60 дни след извършване на плащане

В редки случаи може да коригираме баланса Ви за невалидна активност, която е открита, след като сте получили плащане за съответните кликвания и импресии. Ако по-късно се установи, че някои от финализираните Ви приходи са вследствие на невалидна активност, ще включим и тези удръжки в ред за невалидна активност на страницата Ви „Транзакции“.

В такъв случай ще възстановим разходите на рекламодателите, които са платили за въпросните кликвания и/или импресии, след което ще коригираме съответно баланса Ви. Може да изглежда, че балансът Ви е отрицателен в „Транзакции“, но Ви уверяваме, че не е необходимо да изпращате плащане на Google. Дължимата сума ще се приспадне от бъдещите Ви финализирани приходи.

За повече информация относно удръжките за невалиден трафик посетете нашите Често задавани въпроси за удръжките от приходите.

Ако сте забелязали чести удръжки от приходите си, отделете малко време, за да прегледате историята на трафика си. Уверете се, че следвате указанията ни за честите въпроси относно невалидния трафик.

Можете също така да съобщавате за подозрителна дейност директно на нашия екип по трафика, като използвате формуляра ни за връзка относно невалидни кликвания.
 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню