Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Những nguồn quảng cáo dạng thác nước hỗ trợ tính năng tối ưu hoá

Bạn chỉ có thể bật tính năng tối ưu hoá cho các nguồn quảng cáo nằm trong danh sách này. Bạn cũng có thể xem danh sách tất cả nguồn quảng cáo có hỗ trợ tính năng dàn xếp.

Các mạng quảng cáo sau đây hỗ trợ tính năng tối ưu hoá:

 • AdColony
 • AdFalcon
 • AdMob
 • AppLovin
 • Chartboost
 • DT Exchange
 • Flurry
 • i-mobile cho SP
 • InMobi
 • ironSource Ads
 • Leadbolt
 • Liftoff Monetize
 • LINE Ads Network
 • maio
 • MoPub (đã ngừng hoạt động)
 • myTarget
 • nend
 • Pangle
 • Tapjoy
 • Unity Ads
 • Zucks
 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính