Smluvní protistrana je Google Asia Pacific Pte. Ltd.

 

Jako majitel stránek se sídlem v Singapuru můžete být registrováni k platbě singapurské daně GST (Goods and Services Tax). V takovém případě může být nutné na základě poskytnutých služeb naúčtovat daň GST společnosti Google. Pokud jste povinni zaslat za účelem proplacení daně GST fakturu, postupujte podle níže uvedených kroků. Ve faktuře uveďte VŠECHNY povinné údaje, jinak ji nebudeme moci přijmout.

Povinné údaje

Krok 1

Zadejte své údaje prostřednictvím formuláře pro zápis partnera. Věnujte pozornost níže uvedeným zvýrazněným polím:

 • Údaje o partnerovi: zadejte své číslo registrace k dani GST.
 • Údaje o žadateli: zadejte jméno a telefonní číslo žadatele takto: AdSense GAP Payments a e-mail žadatele takto AdSenseGST@google.com.
 • Údaje o bankovním spojení dodavatele: vyplňte část zaměřenou na požadavky na mezinárodní bankovní převody včetně čísla účtu, čísla banky, čísla pobočky a podrobností o kódech SWIFT/BIC.

Krok 2

Faktura musí obsahovat všechny následující údaje:

 • datum vystavení faktury,
 • číslo faktury,
 • identifikační číslo daně GST,
 • číslo daně GST společnosti Google Asia Pacific 200817984R,
 • jméno a adresu příjemce platby, jak jsou uvedeny v účtu AdMob,
 • úplný název a adresu společnosti Google Asia Pacific:
  Google Asia Pacific Pte. Ltd.
  8 Marina View
  Asia Square 1 #30-01
  Singapore 018960,
 • popis služeb poskytovaných majitelem stránek AdMob (např. „služby v oblasti internetové inzerce“),
 • datum platby (období, za které byly příjmy dosaženy, nebo datum vystavení platby),
 • základ daně (částka platby),
 • aktuální sazba daně GST v Singapuru,
 • splatná částka daně GST (přesná částka vypočtená podle procentní sazby daně GST),
 • čistá splatná částka (vždy odpovídá dani GST, která se účtuje k zaplacené částce).

Až uvedete všechny potřebné informace, můžete fakturu odeslat na adresu AdSenseGST@google.com ke zpracování.

Až fakturu k proplacení daně GST obdržíme, zkontrolujeme ji a zpracujeme. Zpracování faktury může trvat 4 až 6 týdnů.

V souladu s podmínkami vaší smlouvy se společností Google jsou platby společnosti Google za vámi poskytnuté služby konečné a předpokládá se, že zahrnují všechny daně, které se na ně vztahují.

Pokud však vaše místní vláda požaduje, abyste odeslali doplňkové daňové údaje nebo daňovou fakturu, můžete ji odeslat na adresu níže. Nemůžeme však zpracovávat všechny doručené formuláře či faktury.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.
8 Marina View
Asia Square 1 #30-01
Singapore 018960

Poznámka: Naše registrační číslo daně GST je 200817984R.

Společnost Google nemůže poskytovat poradenství v daňových záležitostech. Pokud máte další dotazy týkající se daňových povinností ve vaší domovské zemi, obraťte se na místní daňové poradce.

Vyberte pro účet správnou smluvní protistranu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?