Smluvní protistranou je společnost Google Ireland.

Mám platební adresu v Irsku.

Majitelé stránek s poštovní adresou v Irsku budou pravděpodobně povinni účtovat společnosti Google DPH platnou v Irsku, pokud jsou v Irsku přihlášeni k platbě DPH. Všechny platby hradí Google Ireland, společnost zapsaná v obchodním rejstříku podle zákonů Irska, v souladu s podmínkami vaší smlouvy se společností Google. Poskytované služby podléhají mechanismu reverse charge, kdy DPH musí být v souladu s článkem 196 směrnice Rady č. 2006/112/ES vyúčtována příjemcem, tedy společností Google Ireland. Pokud máte další dotazy, obraťte se na místního daňového poradce.

Pokud jste povinni zaslat za účelem proplacení DPH fakturu, postupujte podle níže uvedených kroků. Ve faktuře uveďte VŠECHNY povinné údaje, jinak ji nebudeme moci přijmout.

Povinné údaje

Krok 1

Zadejte údaje o dodavateli prostřednictvím tohoto formuláře. Věnujte pozornost níže uvedeným zvýrazněným polím:

 • Údaje o dodavateli: zadejte své daňové identifikační číslo.
 • Údaje o žadateli: zadejte jméno a telefonní číslo žadatele jako AdSense EMEA Payments a e-mail žadatele jako AdSenseVAT@google.com.
 • Bankovní údaje dodavatele: vyplňte část s požadavky na mezinárodní bankovní údaje včetně údajů o čísle IBAN a SWIFT.

Krok 2

Faktura musí obsahovat všechny následující údaje:

 • datum vystavení faktury,
 • číslo faktury,
 • daňové identifikační číslo,
 • daňové identifikační číslo společnosti Google Ireland (IE6388047V),
 • jméno a adresu příjemce platby, jak jsou uvedeny v účtu AdMob,
 • úplný název a adresu společnosti Google Ireland:
  Google Ireland,
  Gordon House,
  Barrow Street,
  Dublin 4,
  Irsko
 • popis služeb poskytovaných majitelem stránek AdMob (např. „služby v oblasti internetové inzerce“),
 • datum platby (období, za které byly příjmy dosaženy, nebo datum vystavení platby),
 • základ daně (částka platby),
 • sazba DPH v procentech (procentní sazba podle země uvedené v účtu AdMob),
 • splatná částka DPH (přesná částka vypočtená podle procentní sazby DPH),
 • čistá splatná částka (vždy odpovídá DPH, která se účtuje k zaplacené částce).

Až uvedete všechny potřebné informace, můžete fakturu odeslat na adresu AdSenseVAT@google.com ke zpracování.

Pokud je vaše poštovní adresa v Irsku, vyplněnou fakturu k proplacení DPH po obdržení zkontrolujeme a zpracujeme. Zpracování faktury může trvat 4 až 6 týdnů.

Nemám platební adresu v Irsku.

V takovém případě platby hradí Google Ireland, společnost zapsaná v obchodním rejstříku podle irského práva. V souladu s podmínkami vaší smlouvy se společností Google podléhají poskytované služby mechanismu reverse charge, kdy DPH musí být v souladu s článkem 196 směrnice Rady č. 2006/112/ES vyúčtována příjemcem, tedy společností Google Ireland.

Pokud máte další dotazy, obraťte se na místního daňového poradce.

Vyberte pro účet správnou smluvní protistranu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?