Smluvní protistranou je společnost Google Inc.

Je-li smluvní protistranou společnost Google Inc., neměli byste podle podmínek vaší smlouvy se společností Google být povinni nám DPH fakturovat. Pokud máte další dotazy, obraťte se na místního daňového poradce.

Pokud však místní zákony zaslání faktury na DPH vyžadují, můžete fakturu zaslat na níže uvedenou adresu. Nemůžeme však zpracovávat všechny faktury.

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA
USA

Naše daňové identifikační číslo je EU372000041.

Časté dotazy

Uplatňujete srážkovou daň?
Který daňový formulář mám vyplnit?
Zašlete mi formulář 1099 nebo 1042?
Co když nemám daňové identifikační číslo?
Co je číslo EIN? Potřebuji je?
Proč nemohu odeslat formulář W8-BEN jako fyzická osoba?

Uplatňujete srážkovou daň?

V ojedinělých případech strháváme z plateb AdMob federální daň USA. Můžeme však být povinni strhnout majitelům stránek až 30 % z plateb za těchto situací:

 • pokud jste povinni platit zálohy, jak je popsáno ve formuláři W-9,
 • pokud nevyplníte v oddíle 10 formuláře W-8BEN číslo smlouvy a údaj 0 % a neuvedete americké DIČ v části 1, pole 6,
 • pokud nepožadujete úplné osvobození od daně v oddíle 12 formuláře 8233,
 • pokud jsou daňové údaje zadané v daňovém formuláři shledány jako nesprávné nebo nepřesné.

Pokud vám byla z platby stržena část příjmů, důvodem bylo, že podle našich záznamů jste v době platby podléhali srážkové dani. V takovém případě se vám v účtu na stránce Platby zobrazí řádková položka obsahující strženou srážkovou daň.

Domníváte-li se, že srážkové dani nepodléháte, aktualizujte daňové údaje ve svém účtu. Po aktualizaci údajů, ze které bude patrné, že srážkové dani nepodléháte, již nadále žádnou část vašich příjmů z programu AdMob strhávat nebudeme.

Již stržené částky zpět připisovat nemůžeme, protože se odvádí přímo úřadu IRS jako záloha federálních daní USA. Částka bude uvedena ve formuláři 1099 či 1042, který vám bude odeslán v prvním čtvrtletí příštího roku. Pokud federálním daním USA nepodléháte, požádejte o refundaci přímo úřad IRS.

Který daňový formulář mám vyplnit?

Vzhledem k tomu, že neposkytujeme daňové poradenství, nemůžeme určit, který formulář se vás týká.

S výběrem příslušného formuláře odpovídajícího konkrétní situaci vám však může pomoci daňový průvodce v účtu. Naleznete jej na stránce Daňové údaje. Pokud vám průvodce nepomůže, obraťte se na daňového poradce nebo na americkou úřad IRS. Pokud má vaše země další daňové požadavky, můžete s žádostí o tyto informace kontaktovat rovněž místní daňové úřady.

Ne všichni majitelé stránek musí společnosti Google poskytovat daňové údaje. Informace o konkrétních požadavcích odpovídajících vaší situaci naleznete v účtu na stránce Daňové údaje.

Zašlete mi formulář 1099 nebo 1042?

Majitelé stránek jsou odpovědní za placení svých daní vyplývajících z účasti v programu AdMob. V zájmu usnadnění zasíláme příslušným majitelům stránek v souladu s daňovými zákony USA formuláře úřadu IRS 1099 a 1042-S. Formuláře budou zaslány ke konci ledna 2013.

Formulář 1099 zašleme vám a úřadu IRS, pokud byly splněny následující podmínky:

 • Odeslali jste formulář W-9, nejste společnost a v roce 2012 vám bylo vyplaceno minimálně 600 USD, NEBO
 • Uvedli jste, že podléháte zadržování záloh a byly vám strženy daně.

Formulář 1042-S zašleme vám a úřadu IRS, pokud byla splněna následující podmínka:

 • Odeslali jste formulář W-8s NEBO formulář 8233.

Nezašleme vám žádný formulář ani vaše příjmy neoznámíme úřadu IRS, pokud byla splněna následující podmínka:

 • podepsali jste prohlášení o tom, že nemáte žádné aktivity v USA, nebo
 • nemáte žádné příjmy z programu AdMob, nebo
 • odeslali jste formulář W-9 jako společnost a nebyly vám sraženy žádné daně, nebo
 • odeslali jste formulář W-9, utržili jste méně než 600 USD a nebyly vám sraženy žádné daně.

Majitele stránek, jejichž příjmy se oznamují, upozorňujeme, že platby s datem v roce 2012 budou oznámeny v roce 2012. To znamená, že do oznámení nebudou zahrnuty nezaplacené příjmy z roku 2012, které se převádějí do roku 2013. Jako příjmy za rok 2012 například nebudou zahrnuty příjmy za prosinec 2012, které byly zaplaceny v lednu 2013.

Pokud jste formulář 1099 neobdrželi nebo jste jej ztratili, můžete požádat o nový.

Co když nemám daňové identifikační číslo?

Pokud nemáte daňové identifikační číslo, například identifikační číslo daňového poplatníka (TIN) nebo rodné číslo (SSN), a jste společnost registrovaná v USA nebo jste občanem USA, případně jste společnost, která sídlí mimo USA, ale má aktivity na území USA, bude třeba toto číslo získat. Doporučujeme, abyste si číslo TIN opatřili co nejdříve. Upozorňujeme, že celý proces získání čísla TIN může trvat i několik týdnů. Další informace o získání čísla TIN naleznete na informační stránce amerického daňového úřadu (IRS).

Pokud v USA žádné aktivity nemáte a potvrdíte tuto skutečnost zasláním formuláře „Potvrzení o neexistenci aktivit v USA“, nebudeme zaslání amerického daňového identifikačního čísla požadovat. Další informace naleznete na naší stránce Daňové údaje.

Co je číslo EIN? Potřebuji je?

Majitelé stránek, kteří mají firemní účty, mohou být požádáni, aby nám pro účely daní sdělili své Identifikační číslo zaměstnavatele. Zda budete číslo EIN potřebovat, zjistíte na webových stránkách úřadu IRS.

Číslo EIN lze získat třemi způsoby:

 • Online: O číslo EIN můžete požádat online zde. Číslo EIN vám bude vydáno okamžitě po ověření údajů ve vaší žádosti.
 • Telefonicky na čísle 1-800-829-4933, a to od 7:30 do 17:30 hod. místního času.
 • E-mailem nebo faxem odesláním formuláře SS-4, „Žádost o Identifikační číslo zaměstnavatele“, na adresu úřadu IRS.

Proč nemohu odeslat formulář W8-BEN jako fyzická osoba?

Na základě našich poznatků nemůžeme vzhledem k povaze služeb poskytovaných programem AdMob přijímat formuláře W-8BEN od fyzických osob.

Pokud jste fyzická osoba – cizinec bez trvalého pobytu, vydělávající prostřednictvím programu AdMob, posuzují se tyto příjmy jako platby za osobní služby. Pokud se domníváte, že se na vás vztahuje osvobození od srážky daně z příjmu v USA z plateb z programu AdMob od společnosti Google, musíte v souladu s pokyny k formuláři W-8BEN vyplnit namísto formuláře W-8BEN formulář 8233.

Než nám však zašlete formulář W-8 nebo 8233, doporučujeme vám zkontrolovat popis aktivit na území USA uvedený níže, kde zjistíte, zda máte aktivity na území USA a zasíláte úřadu IRS správný formulář. Nemáte-li aktivity na území USA, nemusíte zasílat žádný daňový formulář.

Aktivity na území Spojených států amerických znamenají, že máte zaměstnance v USA nebo v USA vlastníte nějaké vybavení, které má souvislost s příjmy dosaženými prostřednictvím programu AdMob. Sem patří mimo jiné vlastnictví webového serveru nebo hostingové služby na území USA nebo zaměstnávání pracovníků v USA, kteří jsou zapojeni do následujících aktivit:

 • zřízení webového serveru, hostingové služby nebo webových stránek,
 • vývoj obsahu pro webové stránky,
 • marketingová činnost za účelem vytvoření základny uživatelů webových stránek,
 • telefonická podpora webových stránek,
 • nákup produktů pro webové stránky,
 • údržba webových stránek.

Obecně platí, že využívání americké hostingové služby třetí strany k hostování webových stránek, pronájem webových serverů na území USA od třetích stran nebo zasílání plateb na adresu PO boxu v USA nebo na poštovní adresu pro přeposílání pošty nepředstavuje aktivity na území USA.

Nemáte-li aktivity na území USA, klikněte na odkaz Zahraniční majitel stránek bez aktivit na území USA a vyslovte souhlas s tvrzením na dané stránce. V takovém případě nejsou vyžadovány žádné daňové formuláře.

Máte-li aktivity na území USA, postupujte podle pokynů na stránce Daňové údaje a stávající formulář aktualizujte nebo odešlete nový.

Rozhraní pro shromažďování daňových údajů ani další daňové informace poskytované společností Google nejsou zamýšleny jako právní, daňová nebo investiční poradenská služba a nelze je za takovou službu považovat. V případě konkrétních dotazů na daňové zákony týkající se vašich obchodních aktivit a vaší osoby se obraťte na daňového poradce. Poskytnutý přehled informací o daních není v žádném případě úplný a daňové zákony a nařízení se mohou měnit. Společnost Google proto neručí a neodpovídá za přesnost ani úplnost poskytnutých daňových informací ani výstupů či výsledků plynoucích z použití těchto informací.

Vyberte pro účet správnou smluvní protistranu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?