מתחילים

עצירת תשלום

הגדרה המאפשרת לך למנוע שליחת תשלומים אליך באופן זמני. כאשר תגדיר עצירת תשלום, המודעות שלך ימשיכו להופיע, וחשבונך ימשיך לצבור רווחים כרגיל. תוכל להסיר עצירת תשלום שהחלת על התשלומים שלך כדי לחדש את קבלתם, בכל עת. למידע נוסף

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה